Tag Archives: เตรียมชีวิตให้พรักพร้อม

คำอธิษฐาน : เตรียมชีวิตให้พรักพร้อม

“♥ ข้าแต่พระเจ้า…. ♥ เพราะวันเวลาเคลื่อนผ่านไม่หยุดนิ่ง ♥ เพราะโมงนั้นเวลานั้นไม่มีใครรู้ จะมาอย่างไม่ทันตั้งตัว ♥ จึงต้องเตรียมให้พร้อมเสมอ ♥ จึงต้องเตรียมชีวิตให้พรักพร้อมทุกเวลา ♥ จึงต้องเตรียมตัวสำหรับการณ์นั้นที่เคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ ♥ จึงต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ให้พร้อมเสมอ ♥ ข้าแต่พระเจ้า… ♥ ขอทรงเสริมกำลังในยามอ่อนล้า ♥ ขอทรงสำแดงความล้ำลึกให้ความเข้าใจทางของพระองค์ ♥ ขอทรงเตือนในยามหลงเพลิดเพลินตามเนื้อหนัง ♥ ขอทรงนำกลับมาเมื่อหย่อนยานจากวินัย ♥ ขอทรงสอนในสิ่งใหม่ๆ เพื่อเข้าใจและเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตระเตรียมตนอีกขั้น ♥ ขอทรงพยุงในยามท้อแท้ แม้ไม่มีใคร ♥ ขอทรงโอบอุ้ม ในยามพลาด สะดุด อย่ายอมให้ชะงัก จนก้าวต่อไปไม่ได้ ♥ ขอทรงประทานถ้อยคำจากพระโอษฐ์ ด้วยสิทธิอำนาจนำชัยชนะมาถึงทันเวลา ♥ ขอทรงให้โอกาสกลับใจใหม่ทุกครั้งที่ผิดบาป ♥ ขอทรงให้พระคุณกอดรัดข้าพระองค์และครัวเรือน ♥ ข้าแต่พระเจ้า… ♥ ดวงตาจะจดจ้องที่พระพักตร์ของพระองค์ ♥ หูจะผึ่งออก จับจ้องที่คำตรัส ถ้อยคำ พระสัญญา… Read More »