Tag Archives: อิสระภาพ

เบี้ยล่าง

หลายครั้งสิ่งร้ายๆ ที่เข้ามา สะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนหรือแนวการกระทำ วิถีชีวิตที่ไม่ถูกไม่ควร เพราะทุกการหว่านย่อมมีการเก็บเกี่ยว เมื่อผลสำแดงออกมา ย่อมสะท้อนย้อนกลับไปถึงวันเวลาแห่งการหว่าน เพราะทำผิด จึงมีผลที่ผิดๆ ออกมา เพราะหว่านสิ่งไม่ดี จึงมีผลที่เน่าแฟะออกมา เพราะเคยละเลย จึงมีผลร้ายแห่งความเลินเล่อเกิดขึ้น เพราะไม่ชอบธรรม จึงต้องรับผลแห่งความผิดพลาด . . . หลายครั้งมนุษย์มักจดจำเป็นอย่างดี เมื่อถูกทำร้ายหรือถูกกระทำ แต่มักหลงลืม ไม่ยอมรับ หรือแกล้งลืม เพื่อบิดเบือนความผิดของตนเอง เพราะไม่อยากรับผลที่ไม่ดี อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงยุติธรรม ใช่ว่าเป็นคริสเตียนแล้วจะรอดพ้นจากผลแห่งการหว่าน พระเจ้าทรงยุติธรรมต่อมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ แม้ว่าเขาจะไม่เชื่อพระเจ้าหรือไม่ใช่คริสเตียนก็ตาม เมื่อสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเรา สิ่งแรกที่ควรทำคือ สำรวจตนเองและแสวงหาพระเจ้า เพื่อรับการช่วยกู้ พระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้บุตรที่รักตกอยู่ในบาป หรือแช่ตัวเองอยู่ในวิถีของบาป ดังนั้นพระองค์จะมีวิธีการอันแสนดี เพื่อนำการขัดเกลา และนำเรากลับสู่ที่ทางอันชอบธรรม การเปิดเผยและการบอกอย่างเจาะจงถึง สิ่งที่ต้องกลับใจใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต เป็นเรื่องปกติที่พระเจ้าจะทำ… แต่หลายครั้งมนุษย์มักเพิกเฉย แต่ความผิดบาปของตน และลดทอนน้ำหนักด้วยการคิดหาทางออกว่า ไม่เป็นไร มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับได้ในการสนับสนุนบาปของตน แท้จริงบาป คือ บาป แต่บาปจะไม่เป็นบาปเมื่อคนบิดเบือนและคิดนิยามว่าไม่บาป… ซี่งเป็นเพียงการหลอกตนเองเท่านั้น แต่ไม่สามารถหลอกลวงพระองค์ผู้ทรงชันสูตรได้ ไม่มีใครสามารถหยั่งรู้ได้เหมือนพระเจ้า… Read More »

เลิกกักขังตนเอง ด้วยเหตุผลจอมปลอม

ในโลกนี้ไม่มีชีวิตใครที่โรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดไป เหมือนในนิยาย ที่หลายๆ คนใฝ่ฝัน ต่างก็ย่อมมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก , ช่วงเวลาที่ไม่ชอบ , ช่วงเวลาที่เจ็บปวด , ช่วงเวลาที่ทนทุกข์ กันทั้งนั้น แม้ว่าเราแต่ละคนจะมีโอกาสและพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกันก็ตาม เพียงแต่แง่มุม และลักษณะของเหตุการณ์ , สถานการณ์ชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกัน ♥   เรื่องบางเรื่องอาจมีผลกระทบกับคนบางคนอย่างมาก… แต่กับบางคนกลับไม่รู้สึกอะไรเลย ♥     เรื่องบางเรื่องบางคนใช้เวลานานมาก กว่าจะผ่านไปได้ … แต่บางคนใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ♥     เรื่องบางเรื่องสำหรับบางคนแค่ตัดใจก็ผ่านได้ … แต่บางคนต้องปล้ำสู้ ล้มลุกคลุกคลาน ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ละคนอาจจะมีเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุดอ่อนไหวของแต่ละคน ♣    บางคนอ่อนไหวง่ายกับการเงิน ♣    บางคนอ่อนไหวง่ายเรื่องเพศตรงข้าม ♣      บางคนอ่อนไหวง่ายเรื่องคำพูด ♣      บางคนอ่อนไหวง่ายเรื่องการให้เกียรติ , การถูกยอมรับ ♣      บางคนอ่อนไหวง่ายกับเรื่องครอบครัว , คนใกล้ตัว ♣    … Read More »