Tag Archives: อารมณ์ชั่ววูบ

แค่ชั่ววูบ

เคยไหม? โกรธจนกระทั่งปะทะบางสิ่งออกไป เคยไหม? หงุดหงิดจนกระทั่งลงอารมณ์กับคนที่ไม่รู้เรื่อง เคยไหม? ไม่อยากทนสักนิด กับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เคยไหม? ทำเรื่องให้ใหญ่โต กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง . . . ก็แค่ชั่ววูบ แต่ผลเสียอันมหันต์ได้ตามมา – ทำร้ายจิตใจคนที่รักและใกล้ชิด – หมิ่นคุณค่าของผู้อื่น เหยียดเขาให้ต่ำกว่าความจริง – สร้างความแตกร้าว แตกแยก – ทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน – ทำลายบรรยากาศการทรงสถิตย์ – พระวิญญาณเสียพระทัย . . . หลายครั้งแม้เราผิดพลาดระบายโทสะออกไปอย่างไม่ควบคุม แต่พระเจ้าก็ยงคงกู้กลับมา ให้สถานการณ์กลับทำให้ชื่นใจ ไม่เลวร้ายอย่างที่กระพือไปเอง…. ความอับอายได้มาเยือน เมื่อรู้ตัวว่าไม่สมควรกับพระกรุณาคุณของพระเจ้า นั่นเพราะทรงสำแดงให้เห็นถึงการอยู่เหนือสถานการณ์ของพระเจ้า แท้จริงพระเจ้ามีสิ่งดีวางและมอบไว้ให้แก่เราแต่ละคน แต่ละสถานการณ์อย่างเจาะจงอยู่แล้ว แต่มนุษย์ผู้ขาดความเชื่อวางใจ – เมื่อไม่ได้ดั่งใจ – เมื่อผิดแผนที่วางไว้ – เมื่อคลาดไปจากที่คาดหวัง – เมื่อไม่ตรงกับความคิดเห็นของตน ก็ ปะทุความโกรธ เกรี้ยวกราดออกมา หลากหลายรูปแบบ… Read More »