Tag Archives: อย่ายึดติด

โลกนี้แค่ชั่วคราว

หากดำเนินชีวิตแบบฝากทั้งชีวิตไว้กับโลก ก็จะถูกโลกกลืนกินด้วยความไม่มั่นคง… ระบบโลกมักเอารัดเอาเปรียบ เพราะถูกสร้างโดยมนุษย์ผู้แสวงหาผลประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับโดยมนุษย์ผู้ได้รับประโยชน์ร่วม ดังนั้นมันไม่มีทางสมบูรณ์ ในทุกเวลา สำหรับทุกคน… ¥ ความร่ำรวย >> ไม่ยั่งยืน ¥ เงิน >> ไม่ได้เป็นทุกคำตอบ ¥ ผู้คน >> ไม่ได้อยู่กับเราเสมอไปและไม่ได้เข้าใจเราทุกเรื่อง ¥ งาน >> มีเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ¥ ความสำเร็จ >> มาได้ก็ไปได้ ¥ ความล้มเหลว >> ผ่านได้ จมปลักได้ ทุกสิ่งล้วนอนิจจังบนความไม่แน่นอน … แล้วเหตุไฉน??? จึงต้องดำเนินชีวิตแบบฝากทุกอย่างกับโลกนี้ หากโลกแค่ชั่วคราว ก็อย่ายึดติด …รับไว้ได้ ปล่อยมันทิ้งไปได้ …เข้ามาได้ ออกไปได้ …ล้มได้ก็ลุกได้ …รุ่งได้ก็ร่วงได้ ***พึงระวังรักษาชีวิต เพื่อจะเคลื่อนไปอย่างไม่สิ้นสุด และเจ็บปวดจากการยึดติดน้อยลง โลกกำหนดหลายสิ่ง… แต่… ***จริงหรือ??? ที่โลกกำหนด เป็นทั้งสิ้นในชีวิตเรา!!! ~ ไม่รวย… Read More »

เรื่องของวาระ

วาระเป็นเรื่องของช่วงเวลา มีเริ่มต้นและมีสิ้นสุด ในการทรงนำของพระเจ้า เพื่อให้เราก้าวตามและเชื่อฟังพระองค์ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุด ในการเริ่มต้นทุกสิ่งชัดเจนในการทรงนำ และเมื่อก้าวตามการรับรองก็ตามมาอย่างเห็นได้ชัด จนเป็นประสบการณ์ตรงของเราเอง ทำให้มั่นใจในการอยู่ในวาระนั้นต่อไป และเพื่อให้ดำเนินต่อไปในวาระนั้นอย่างเชื่อมั่นของการทรงอยู่ด้วยของพระเจ้า แต่เมื่อหมดวาระอย่าลังเลที่จะก้าวต่อไป เพราะสิ่งดีกว่าได้รอเราอยู่เบื้องหน้า   ? ทำไมจึงหมดวาระ 1. เพื่อนำเราไปในวาระต่อไป ในก้าวต่อไปที่ดีขึ้น สูงขึ้น ลึกขึ้น วาระก่อนย่อมเป็นพื้นฐานให้กับวาระต่อๆ ไป 2. เพื่อพัฒนาและเติบโตมากยิ่งขึ้น อย่างครบถ้วนรอบด้าน ในกระบวนการสร้างชีวิต 3. เพราะแผนการของพระเจ้าเคลื่อนตัวไปข้างหน้าสู่ความไพบูลย์เสมอ ไม่ได้หยุดอยู่กับที่หรือถอยหลัง   ? รู้ได้อย่างไรว่าหมดวาระแล้ว 1. ทุกสิ่งที่เคยดี กลับดูติดขัดไปหมด เสมือนว่าการรับรองจะหดหายไป แต่แท้จริงเป็นเพียงสัญญาณเตือนและบอกให้รู้ว่าถึงเวลาในการเคลื่อนสู่วาระใหม่แล้วต่างหาก (ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทอดทิ้งหรือไม่อยู่ด้วยแล้ว) 2 โครินธ์ 5:17 ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระ‍คริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสาร‌พัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่‍แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น   2. พระเจ้าทรงสำแดงและทำให้เห็นว่าหมดวาระแล้ว เช่น การตรัส การเปิดเผยบางสิ่งที่ตัวเราถูกบีบรัด ปฐก.31:1-3   หมดเวลาของยาโคบที่พึ่งพาอาศัยพ่อตา เพื่อกลับสู่ถิ่นฐานและสร้างรกรากของตนเอง… Read More »