Tag Archives: อธิษฐานขอการปกป้อง

คำอธิษฐาน‬ : ขอทรงปกป้อง‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงส่งทูตสวรรค์ ; รอบล้อมทั้งหน้าหลัง ขอทรงปกป้องด้วยพระสิริ ; ให้ห่างจากภัยร้าย ขอทรงเป็นเกราะป้องกัน ; ภัยทั้งปวง ขอทรงรักษา ; ชีวิตและทรัพย์สิน คนที่รัก ขอทรงจัดเตรียมสิ่งดีๆ ; ไว้เพื่อข้าพระองค์และครัวเรือน ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ ; จากความมืดที่คืบคลาน ขอทรงยื่นพระกร ; ช้อนรับไว้ ให้ปลอดภัย ขอทรงสร้างแนวป้องกัน ; ไว้ให้แข็งแกร่ง โอ้… บัดนี้ จงเชื่อมั่น!!! ในพระคุณของพระเจ้า จงวางใจ!!! ในความรักอันมั่นคงของพระบิดา จงเชื่อ!!! ในพระลักษณะทรงสัจจริง จงรู้เถิดว่า!!!… เป็นบุตรา บุตรี ที่รักและหวงแหนของพระเจ้า …แม้หลายสิ่งต้องเป็นไป และเกิดขึ้น …แต่ขอทรงช่วยให้ผ่านพ้นได้อย่างดี …แค่ให้มีการทรงนำ และรับรอง ก็มั่นใจ …หากยังอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า ก็ไม่หวั่น โอ้… บรรดาผู้เชื่อเอ๋ย จงเข้ามาหลบภัยในพระเจ้า จงเข้ามาลี้ภัยในพระองค์ จงซ่อนตัวอยู่ในร่มปีกแห่งพระคุณ จงพักพิงในอ้อมกอดแสนอบอุ่น จงสงบอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ จงนอนลงอย่างปลอดภัย… Read More »