Tag Archives: หายโรค

หนึ่งเดียว…ที่เหลืออยู่

ในพระคริสต์ธรรม ลูกา.บทที่ 17:ข้อ 17 ฝ่าย พระเยซูตรัสว่า “มีสิบคนหายสะอาดมิใช่หรือ แต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหน” ตอนนั้น พระเยซู รักษาคนโรคเรื้อนทั้ง 10 คนโดยให้เขาไปรายงานตัวต่อปุโรหิตระหว่างทางที่ทั้ง 10 คนกำลังเดินทางไปนั้นเขาหายโรค 1 ใน 10 คนนั้นหันหลังกลับมาหา พระเยซู เพื่อจะสรรเสริญที่ทรงรักษาโรคที่เขาทนทุกข์ทรมาน เป็นที่รังเกียจของชาวบ้าน และโรคนั้นกัดกินเนื้อหนังของเขา … เขากลับมาเพื่อบอกให้ พระเยซู รู้ว่าเขาหายโรคนั้นแล้วเพราะพระเมตตาของพระองค์ ส่วนคนที่เหลือไม่มีใครปรากฏตัวต่อหน้า พระเยซู อีกเลย พระเยซู ถามชายผู้นั้นว่า มีแค่คนเดียวหรอที่กลับมา ส่วนที่เหลือหายไปไหน?? น่าแปลกใจจัง!!! ทำไม??? พระเยซู ถึงถามเช่นนั้น (ก็เห็นอยู่แล้วว่ากลับมาเพียงคนเดียว ไม่ใช่เพราะหายโรคแค่คนเดียวนะทั้ง 10 คนหายสนิทเหมือนกัน แต่มีเพียงคนเดียวที่เลือกจะกลับมาหาพระองค์) พระองค์น้อยใจหรอ??? ก็พระองค์บอกเองนี่นา…ว่าให้เขาไปรายงานตัวต่อปุโรหิต >> นี่ไงพวกเขาก็ไปแล้ว แต่มีคนหนึ่งที่ดูเหมือนไม่ได้ทำตามที่ พระเยซู บอกแต่ได้หันกลับมาหาพระองค์เพื่อสรรเสริญพระองค์ แล้วทำไมเขาจึงเป็นคนที่ พระเยซู ตรัสกับเขาอย่างพออกพอใจเสียเหลือเกิน…. **เพราะชายผู้นั้นเล็งเห็นถึงคุณค่าและรู้ว่าผู้ใดที่ทำให้เขาหายโรคอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพราะเขาต้องไปรายงานตัวต่อปุโรหิตเขาจึงหายโรค… Read More »