Tag Archives: สู้ต่อไป

อย่าให้สิ่งใดหยุดเราไว้

ตัวอย่างของคนในพระคัมภีร์ ที่รับใช้พระเจ้าอย่างมาก ต่างก็มีจุดด่างพร้อย แต่เขาก็ไม่อาจให้สิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุ ทำให้ไม่ก้าวไปกับพระเจ้า โมเสส >> มีหญิงต่างชาติเป็นภรรยา , เคยฆ่าคน ดาวิด >> ล่วงประเวณี , ไม่ลงโทษลูกที่ทำผิดในการข่มขืนคนอื่น อับราฮัม >> มีเมียน้อย , โกหก ยาโคบ >> ขี้โกง เซาโล >> ข่มเหงคริสเตียน  อย่าให้สิ่งใดหยุดเราไว้ ♥ ทุกคนล้วนแต่มีสิ่งที่ต้องก้าวข้ามทั้งสิ้น แม้เรากลับใจใหม่แล้ว เริ่มต้นชีวิตใหม่ หลายครั้งมารก็ไม่ปล่อยเรา … ด้วยการหยิบอดีตที่ผิดพลาดมาคอยฟ้อง เพื่อขัดขวาง บั่นทอนการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าของเรา … แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ยากเท่ากับการที่มนุษย์ คนที่รู้จักและคุ้นเคยคอยยกสิ่งเหล่านี้มาบั่นทอน *** เพราะในความเป็นจริง … ก็คือ… เราเคยผิดพลาดจริงๆ แต่ความจริงอีกอย่างที่ทำให้เรามีชัยเหนือความจริงที่ผิดพลาดของเราคือ… *** เรากลับใจใหม่แล้ว โลหิตพระคริสต์ชำระเราแล้ว ใครหรือ? จะปรับโทษเราได้ ♥♥♥ เหตุนี้เองบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าในพระคัมภีร์ จึงสามารถก้าวต่อไปได้ แม้คำครหายังไม่หมดสิ้นไป ***… Read More »