Tag Archives: สะท้อนกลับ

สะท้อนกลับ

การแช่งด่าอันไม่สมเหตุสมผล ไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ชอบธรรม ด้วยความรักและหวงแหนของพระเจ้าที่มีต่อผู้ชอบธรรม จะทรงลุกขึ้นปกป้องต่อสู้ผู้ที่ทำร้ายบุตรอันเป็นที่รักดั่งแก้วตาดวงใจของพระองค์ ยิ่งผู้นั้นตอบสนองอย่างดีและถูกต้อง ด้วยการไม่โต้ตอบกลับในทางที่ร้าย ยิ่งเหมือนสุมไฟในทรวงกับศัตรู เพราะไม่เป็นไปตามคาดหมายของเขา กฎการหว่านมีอยู่ว่า : ผู้ใดหว่านสิ่งใด ย่อมได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้น หากใครหว่านการร้ายต่อผู้อื่น ย่อมต้องเก็บเกี่ยวการร้ายนั้น กรณีหว่านแล้ว ผู้อื่นตอบแทนร้ายกลับมา แน่นอนว่าผลจะต้องเก็บกินทั้ง 2 ฝ่าย คือ การแตกหัก ชิงชัง พ่ายทั้งคู่ แต่หากใครทำร้ายเรา แล้วเรานิ่งเฉยและสงบ การร้ายนั้นจะไม่เป็นผลมาถึงเรา โดยเฉพาะคำแช่งสาป เพราะพระเจ้าจะปกป้องเราเป็นแน่ อีกทั้งผลแห่งการหว่านของศัตรูจะนำความชอกช้ำตกแก่เขาเอง ด้วยกฏแห่งการหว่านโดยที่เราไม่ต้องเปลืองตัว ออกแรงใดๆ … แค่สงบใจให้ได้เป็นพอ   สะท้อนกลับ 1.    จงดำเนินชีวิตให้พระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา เมื่อมีการร้ายเข้ามา << การหวงแหนของพระองค์จะเป็นดั่งป้อมปราการ ที่มากกว่าการปกป้อง แต่จะเป็นดั่งโล่ที่สะท้อนลูกธนูของศัตรูยิงมาให้กลับออกไปยังเขาเอง 2.    พระเจ้าจะลุกขึ้นต่อสู้และแก้ต่าง แทนผู้ชอบธรรมในเวลาอันสมควร เป็นแน่ …       แต่ผู้ที่อดทนไม่ไหว ลุกขึ้นจัดการศัตรูด้วยมือตนก่อน จะไม่ได้เห็นการนั้นจากพระเจ้า เพราะการตอบสนองที่ทำให้พระเจ้าอยู่ฝ่ายเราไม่ได้…    … Read More »