Tag Archives: สรรเสริญพระเจ้า

‪‎คำอธิษฐาน : ‪‎สรรเสริญ‬ ‪‎ความรักของพระเจ้า

‬”เพราะความรักของพระเจ้า… >> มั่นคงดั่งขุนเขา >> กว้างใหญ่ดั่งท้องทะเล >> สูงค่าดั่งท้องฟ้ากว้างสุดสายตา >> มากมายนับไม่ถ้วนดั่งเม็ดทรายในทะเล >> สดใสดั่งดวงดาวเป็นท้องฟ้ายามค่ำคืน >> งดงามดั่งสรรพสิ่งการทรงสร้าง ข้าแต่พระเจ้า… ข้าพระองค์จะร้องสรรเสริญ : ถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในทุกเช้า… จะโมทนา : ถึงความรักอันอดทนนานด้วยพระเมตตาในทุกค่ำคืน… จะนับพระพร : ถึงวันเก่าที่ผ่านมา ในทุกวัน… จะจดจ่อสิ่งดีๆ : ผ่านความรักอันแสนหวานของพระองค์… ข้าแต่พระเจ้า… จิตใจเอ่อล้นด้วยความรักอันอ่อนละมุนของพระคริสต์ ชีวิตรับการโอบกอดเปี่ยมสุขจากองค์พระวิญญาณ จิตวิญญาณรับกำลังฟื้นขึ้นใหม่ในทุกวันเวลา ด้วยพระเมตตาผ่านความรักไม่จืดจาง กายนี้สัมผัสและรับรู้ ความรักอันเป็นจริง ปลดปล่อยให้เป็นไท ลมหายใจได้สูดเอารักพระบิดาในทุกก้าวแต่ละวันที่หายใจ ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ สรรเสริญ ‪โมทนาพระคุณพระเจ้า‬ ใน‎พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ ‎เอเมน‬”     18052015    

คำอธิษฐาน : ขอให้คำสรรเสริญ อยู่ในทุกพื้นที่

“ขอให้คำจากปากของข้า และการภาวนาในจิตใจ เป็นที่โปรดปรานของพระองค์… ข้าแต่พระเจ้า… ขอเสียงแห่งการสรรเสริญดังกู่ก้องทุกพื้นที่… ขอให้ทุกผืนดิน เต็มไปด้วยบทเพลงคำสรรเสริญ… ขอคำสรรเสริญปรากฏทุกซอกมุมแผ่นดินโลก… ขอทุกครัวเรือน อาคาร มีเสียงโห่ร้องสรรเสริญนามพระองค์ เล็ดลอดตามผนัง.. ขอให้คำสรรเสริญเป็นที่โปรดปรานของพระองค์… โอ้… แผ่นดินโลกเอ๋ย… จงสรรเสริญนามพระเจ้า ขอพระนามบริสุทธิ์ได้รับการยกชู ขอพระนามประเสริฐได้รับการกล่าวถึง ขอพระเกียรติ พระสิริ ทอแสงบนแผ่นดินนี้ ขอทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก… เป็นความชื่นบาน ขอทรงให้ความอ่อนล้า… ถูกแทนที่ด้วยกำลังใหม่ ขอความหมดหวัง สิ้นไร้หนทาง… ถูกปลดปล่อยด้วยประตูแห่งความหวัง ขอความแห้งแล้งหมดสิ้น… ด้วยลำธารของพระองค์ ขอความอุดมสมบูรณ์… ในทุ่งหญ้าแดนสงบของพระเจ้า ขอความปลอดภัย… แก่ผู้ที่พักพิงในแผ่นดินของพระเจ้า ขอความเศร้าหมอง… มลายไป ด้วยคำสรรเสริญ ขอทรงแทรกแซงท่ามกลางความอยุติธรรม… เพื่อผดุงธรรม แด่คนชอบธรรม ขอทรงครอบครองแผ่นดินโลก… ด้วยสันติสุขของพระคริสต์ ขอปลดปล่อยผู้คนจากโซ่ตรวน… ด้วยพลังคำสรรเสริญ ขอทรงปรากฏชัยชนะ… แก่ทุกๆ ย่างก้าว แด่ผู้ที่ให้คำสรรเสริญนำทาง ข้าแต่พระเจ้า… ให้แผ่นดินเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้า ให้ประชาชาติเฝ้า ให้เข้าเฝ้า ก้มกราบพระองค์ ด้วยว่า พระองค์… Read More »

คำอธิษฐาน : สรรเสริญพระเจ้า

“ข้าแต่พระเจ้า … ผู้ทรงหวงแหน และรักอุดม… ♥ ขอโปรดปกคลุมข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระสิริของพระองค์ ♥ ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ทั้งหลายจากบรรดาซึ่งชั่วร้ายทั้งมวลไว้ใต้อ้อมกอดของพระองค์ ♥ ขอโปรดสำแดงความรักมั่นคงในทุกเช้าวันใหม่ เทความสดใหม่แก่ผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์ ♥ ขอโปรดเปิดเผยความล้ำลึก แก่บรรดาผู้รักษาทางของตนให้อยู่ในมรรคาของพระองค์ ♥ ขอโปรดประทานพระพรอันยัดสั่นแน่นพูนล้น แก่บรรดาผู้ชอบธรรมที่จ่ายราคาออกเพื่อพระองค์ ♥ ขอพระสิริความงดงามของพระองค์ประจักษ์ต่อแผ่นดินโลกนี้ ด้วยว่าทุกเข่าจะสรรเสริญ ทุกลิ้นจะยกยอพระนามพระองค์ และทุกมือจะชูขึ้นต่อพระองค์ *** ขอพระเกียรติสิริมีแด่พระองค์ผู้ทรงสัจจริงแต่เพียงนามเดียว อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน” 280714  

บทเพลงของโมเสสและมิเรียม

อพย.15:1-21 15:1 ขณะนั้นโมเสสกับชนชาติอิสราเอลร้องเพลงบทนี้ ถวายพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพเจ้าจะร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวง พระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าลงในทะเล 15:2 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกำลังและเป็นบทเพลงแห่งข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้ข้าพเจ้ารอด พระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะยกย่องสรรเสริญพระองค์ 15:3 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นนักรบ พระนามของพระองค์คือ พระเยโฮวาห์ 15:4 พระองค์ทรงเหวี่ยงรถรบ และโยนพลโยธาของฟาโรห์ลงในทะเล นายทหารรถรบชั้นยอดของฟาโรห์ก็จมในทะเลแดง 15:5 น้ำท่วมเขา เขาจมลงในทะเลที่ลึกประดุจก้อนหิน 15:6 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงอานุภาพยิ่ง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ฟาดศัตรูแหลกเป็นชิ้นๆ 15:7 ด้วยเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรงคว่ำปฏิปักษ์ของพระองค์เสีย พระองค์ทรงใช้พระพิโรธของพระองค์เผาผลาญเขาเสียอย่างตอฟาง 15:8 โดยลมที่ระบายจากช่องพระนาสิกน้ำก็ท่วมสูงขึ้นไป น้ำก็ท่วมท้นสูงขึ้น น้ำก็แข็งขึ้นในท้องทะเล 15:9 พวกข้าศึกกล่าวว่า ‘เราจะติดตาม เราจะจับให้ทัน เราจะริบสิ่งของมาแบ่งปันกัน เราจึงจะพอใจที่ได้กระทำกับพวกนั้นดังประสงค์ เราจะชักดาบออก มือเราจะทำลายเขาเสีย’ 15:10 พระองค์ทรงบันดาลให้ลมพัดมา น้ำทะเลก็ท่วมเขามิด เขาจมลงในกระแสน้ำอันไหลแรงนั้นเหมือนตะกั่ว 15:11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์… Read More »