Tag Archives: วางใจพระเจ้า

คำอธิษฐาน :: พระลักษณะของพระเจ้าเป็นที่วางใจได้

“ข้าแต่พระเจ้า … ดวงใจข้าพระองค์ มั่นใจในพระลักษณะของพระเจ้า ด้วยว่า : พระองค์ทรงสามารถ ทรงฤทธานุภาพ ทรงพระคุณ โอ้ … ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ โดยนามพระคริสต์ ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ แต่นามเดียว ทรงสำแดงรักพระองค์บนกางเขน เพื่อมนุษย์โลก ทรงจัดเตรียม และ เลือกสรรสิ่งดีให้ อย่างเจาะจงแต่ละคน ทรงปกป้องและปกคลุม ด้วยความรัก และ พระคุณของพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้า … ไม่ว่าชีวิตจะต้องเผชิญสิ่งใด หรือ อยู่ในช่วงเวลาแบใดก็ตาม … พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้ง แต่ทรงโอบอุ้มด้วยรักพระบิดาอ่อนละมุน ทรงช่วยเหลือ ช่วยกู้ และ ประทับอยู่ด้วยเสมอ โดยองค์พระวิญญาณของพระเจ้า นี่แหนะ !!! จึงไม่มีสิ่งใดต้องห่วง หรือ กังวล >> เพราะทุกสิ่งอยู่ในพระหัตถ์การควบคุม และ อวยพรขององค์พระผู้สูงสุด จึงสามารถมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มที่ >> เพราะพระองค์จะทรงดูแล เมื่อเราสัตย์ซื่อส่วนของตน จึงไม่ต้องหวั่นกลัว อนาคตข้างหน้า >> เพราะพระเจ้าจะทรงเตรียมหนทางให้ราบเรียบ… Read More »

เชื่อใจ

ในวันเวลาแห่งความยากลำบาก บางครั้งคนที่เราเลือกจะระบายให้เขาฟังอาจไม่ใช่คนที่เรามักนึกถึงในยามปกติ แต่กลับเป็นคนที่เรามั่นใจว่าเขาจะเชื่อใจเรา เพราะในวันเวลาเหล่านั้นดูเหมือน…. ♥    ความมั่นคงในชีวิตก็แสนจะเบาบาง ♥    คำตอบที่ชัดเจนก็แสนจะเลือนลาง ดังนั้นคนที่พร้อมจะให้โอกาสและไม่กดดันเราในสภาพที่เราเองก็ประคองตัวให้ยืนได้ลำบาก คนๆนั้นคือ “คนที่พร้อมจะเชื่อใจเรา”   เชื่อใจ ความเชื่อใจเป็นอีกความสัมพันธ์หนึ่งที่บ่งบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าใครจะพูดถึงอย่างไร เห็นอย่างไรก็ยังคงเชื่อมั่นในบุคคลที่เราเชื่อใจ เป็นความมั่นใจลึกๆ และไม่สั่นไหวไปตามสถานการณ์ หรือลมปากของใคร แต่มั่นใจและพร้อมจะอยู่เคียงข้างคนๆนั้น แม้จะช่วยอะไรไม่ได้ก็ตาม ☺    ไม่ว่าใครก็ตามย่อมปรารถนาจะมีคนที่เชื่อใจในตัวเราแบบนี้ ในขณะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ปรารถนาจะให้เราเป็นคนๆ นั้นที่เชื่อใจพระองค์ และพระองค์เป็นคนๆ นั้นที่เชื่อใจเรา   เชื่อใจ ความเชื่อใจเป็นส่วนที่ลึกกว่าความวางใจ เราวางใจพระเจ้าเมื่อเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า ยิ่งใกล้ชิดมาก ยิ่งนิ่งสงบมาก และวางใจเพราะคาดหวังการช่วยกู้ของพระเจ้ามาถึงเรา (ส่วนใหญ่เป็นการเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าจะทำเพื่อเรา) แต่ความเชื่อใจเป็นความมั่นใจในพระลักษณะของพระเจ้า เป็นความมั่นใจในตัวพระองค์เอง ไม่ใช่เพียงสิ่งที่ทรงทำ *** ดังนั้นไม่ว่าจะทรงทำสิ่งใดเราก็ยังคงมั่นใจว่าสิ่งนั้นย่อมดีเป็นแน่!!! แม้บางทีมองด้วยสายตาแล้ว อาจไม่ดี ไม่สะดวกสบาย หรือคนอื่นอาจมองว่าไม่ดี แต่เพราะความเชื่อใจ จึงมั่นใจว่ามันจะดี ที่มั่นใจเช่นนั้น… ไม่ใช่ เพราะสิ่งที่ตาเห็น แต่เพราะเรารู้และมั่นใจว่าพระองค์ทรงดีต่างหาก… 29/10/2013 12:43

การถวายอย่างฮันนาห์

การถวายของฮันนาห์ คือการถวายบุตร (ซามูเอล)   1. ฝากไว้กับพระหัตถ์พระเจ้า ♣    นางมีความกล้าในการมอบถวายให้แด่พระเจ้า สะท้อนถึงความวางใจพระเจ้าในชีวิตนาง ♣    นางให้กำเนิดบุตรที่รักหลังการเป็นหมันมาหลายปี หลังการทนทุกข์จากการถูกเหยียดหยามจากภรรยาร่วม เมื่อนางให้กำเนิดบุตรคนนี้ นางหาได้ลืมคำมั่นที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของนาง หรือละเลยไม่  แต่นางกล้าที่จะมอบคนที่รักและห่วงใย มอบถวายเลือดเนื้อเชื้อไขให้กับพระเจ้า ด้วยการตระหนักว่าพระพรการมีบุตรในครั้งนี้มาจากพระหัตถ์พระเจ้า ♣    ฮันนาห์ยังคงไปวิหารของพระเจ้าในทุกๆ ปีดังเช่นเดิม นั่นหมายถึง นางได้พบกับลูกเพียงปีละครั้ง    นางต้องใช้ความวางใจมากเพียงใด? เพื่อจะเชื่อและวางใจว่าพระเจ้าทรงดูแลบุตรของตนได้ดียิ่งกว่ามือของนางเอง สะท้อนถึงความเชื่อที่นางมีต่อพระเจ้าของตน ♣    นางไม่ได้ละทิ้งบุตรของนาง โดยปราศจากความรับผิดชอบแห่งผู้เป็นแม่  ซึ่งตามธรรมชาตินี้เอง ความรัก ห่วงหา คิดถึง การอยากครอบครอง อยากอยู่ใกล้ อยากเห็นหน้า ย่อมมีเป็นปกติธรรมดา … แต่นางถวายซามูเอลไว้ในวิหารของพระเจ้าด้วยความเต็มใจ  มอบสิทธิต่างๆ ที่พึงมีให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริง ยิ่งคิดถึงสักเพียงใด  นางยิ่งต้องวางใจในพระเจ้ามากเพียงนั้น 2. ไม่เอาคืน ♣    การมอบถวายแด่พระเจ้าของนางฮันนาห์ ไม่ได้ให้แล้วเอาคืน  ไม่ได้ให้เพียงครั้งครา แต่ให้กับพระเจ้าแบบให้แล้วให้เลย แม้นางจะคิดถึงลูกเพียงใด แม้จะมีสิทธิที่จะเอาลูกกลับมาก็ได้ แต่กลับเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้น เพราะนางได้มอบแด่พระเจ้าแล้ว… Read More »