Tag Archives: ลักษณะชีวิต

ลักษณะปากที่พระเจ้าอวยพร

เป็นปกติที่เมื่อเราร้องทูลสิ่งใดๆ ต่อพระเจ้า ใจปรารถนาจะได้รับคำตอบย่อมนำหน้าอย่างแน่นอน เมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์ผู้บริสุทธิ์ เมื่อเราต้องการให้พระเจ้าฟังคำอธิษฐานจากปากที่ร้องทูล สิ่งที่ต้องโยนทิ้ง 1. คำด่าทอ สบถ : เป็นการโต้ตอบสิ่งร้ายด้วยการร้าย 2. คำบ่นต่อว่า : เป็นการแสดงถึงความไม่พึงพอใจพระเจ้า , ไม่พึงพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น , ไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ได้รับ 3. คำแช่งสาป : เป็นการนำคำแช่งสาปถึงผู้อื่น = ทำร้ายผู้อื่น , พิพากษา , ตั้งตนเป็นใหญ่ 4. คำหยาบคายลามก : เป็นการกระทำบนเนื้อหนังตัณหา และการอธรรมของโลก ทั้งสิ้นล้วนสะท้อนจิตใจภายใน เมื่อใดที่เราสามารถควบคุมลิ้น และฝึกฝนได้ ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าจิตใจภายในถูกควบคุมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เราสามารถฝึกฝนทีละเล็กละน้อย พร้อมๆ กับรับการชำระและสร้างใหม่จากพระวิญญาณบริสุทธ์ผู้ทำงานอยู่ภายในเรา … แน่นอนตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์มักตอบโต้ต่อสิ่งเร้าตามเนื้อหนัง เค้าโครงความคิดภายใน… แต่หากเราร่วมมือ ยอมจำนน และตระหนักในทุกครั้งถึงพระองค์ผู้บริสุทธิ์  การกลับใจใหม่จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และกระบวนการสร้างใจใหม่จะถูกสร้างขึ้นเรื่อยๆ ความระมัดระวังเพื่อยำเกรงพระเจ้าจะมากขึ้น , ถี่ขึ้น …. จนกระทั่งกลายเป็นลักษณะชีวิตและนิสัยใหม่ จนกระทั่งมันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป… Read More »

เงื่อนไขชีวิต

ลักษณะชีวิตที่รับพร คนจำนวนมากไม่เข้าใจเรื่องการรับคำเผยวจนะ หรือพระสัญญาของพระเจ้าที่มาถึงตนเอง แท้จริงพระสัญญาของพระเจ้ามีเงื่อนไขในการรับเสมอ พระพรต้องมีเงื่อนไข พระคุณให้เปล่าๆ หากชีวิตไม่ผ่านเงื่อนไขการรับพระพรแล้ว ก็เปรียบเสมือนฝนที่เทลงมา แต่คนๆ นั้นขาดซึ่งภาชนะในมือที่จะเก็บฝนไว้ใช้ได้ ดังนั้นเมื่อฝนหยุดตก เขาก็ไม่ได้รับอะไร เว้นเสียแต่ความชุ่มฉ่ำ หรือในทำนองเดียวกัน การที่ตนเองไม่สามารถกักเก็บฝนนั้นไว้ได้ หาใช่ว่าฝนไม่ตก เหตุไฉนจึงคิดไปว่าพระเจ้าไม่อวยพร หรือคิดไปว่าพระสัญญาของพระองค์ไม่เป็นจริง แทนการตรวจสอบตนเอง เพื่อกลับใจใหม่เล่า เพราะเมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตเราบกพร่องหรือขาดส่วนใดที่ทำให้เราไม่สามารถรับพระพรของพระเจ้าได้ ก็เป็นการดีเสียยิ่งกว่าที่จะเริ่มต้นใหม่ เพื่อครั้งต่อไปพระพรนั้นจะไม่สูญเปล่าดังที่ผ่านมา บางคนมักคิดว่า หากพระเจ้าจะอวยพร ก็ทำไปสิ ส่วนของฉันจะดำเนินชีวิตแบบนี้หละ แน่หละ…รางวัลมีไว้สำหรับผู้ชนะเท่านั้น นั่นหมายถึงเมื่อคุณสมบัติของเราเข้าข่ายการอวยพรของพระเจ้า มีหรือจะทรงยับยั้งพระพรไว้???   พระพรของพระเจ้าจะไม่ช้าอยู่   120214