Tag Archives: รักพระบัญญัติ

คำอธิษฐาน‬ :: ‪รักบัญญัติของพระเจ้า‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงสอน ; ความล้ำลึกแห่งพระบัญญัติ ขอทรงสร้าง ; ตามแบบถ้อยคำ ตรัสว่า “ดียิ่งนัก” ขอทรงนำ ; ให้ลึกยิ่งขึ้นในความเข้าใจบัญญัติสอน ขอทรงสวมทับ ; พระปัญญาของพระองค์ที่ภายใน ด้วยว่า… พระบัญญัติของพระเจ้านั้นสำคัญ ด้วยว่า… ทรงมอบให้จากพระหัตถ์ จากเบื้องบน ด้วยว่า… ล้ำค่าใช้นำทางทุกย่างก้าว ด้วยว่า… ทรงสำแดงพระปัญญาไว้ในนั้น ด้วยว่า… น้ำพระทัยพระบิดาได้เปิดเผยที่บัญญัติ ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย!!! จงโอบกอด ; พระบัญญัติดั่งจี้ห้อยคำ จงเหนี่ยวรั้ง ; พระคำไว้กับตัวทุกค่ำเช้า จงยึดไว้ให้มั่น ; ถึงพระดำรัสสอนและสั่ง จงพากเพียร ; หมั่นศึกษา ลิ้มรสพระคำ จงใคร่ครวญ ; คำนึงหาทั้งเช้าเย็น จงภาวนา ; ถึงพระคำทั้งกลางวันและกลางคืน จงเลือกทาง ; ที่บัญญัติระบุไว้อย่างชัดเจน โอ้… ผู้ที่รักพระบัญญัติของพระเจ้าเอ๋ย!!! ข้าแต่พระเจ้า…. ขอโปรดทรงอวยพร ให้ได้กินแต่สิ่งดี ให้พืชพันธุ์… Read More »