Tag Archives: ระแวดระวังชีวิต

ยืมมือ

การรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์และชอบธรรมเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราแต่ละคนจำเป็นต้องตระหนักและยึดไว้ให้มั่นเอง ในขณะที่เราแต่ละคนต่างก็กำลังมุ่งไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ สิ่งที่ควรระวังในการก้าวเดินบนโลกอันเป็นชั่วคราวคือ การพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยการวิธีการของโลก เพราะแม้ว่าความมุ่งมั่นและความบากบั่นที่ทำอยู่นั้น เพื่อปลายทางแผ่นดินสวรรค์ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่สามารถนับและใช้ได้บนแผ่นดินสวรรค์ อีกนัยยะหนึ่ง คือ มีบางสิ่งที่ใช้ได้และถูกนับไว้ แต่ก็มีบางสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชัง bb : สิ่งที่พระเจ้าเกลียดชัง สภษ.6:16-19 6:16 หกสิ่งเหล่านี้พระเยโฮวาห์ทรงเกลียด เออ มีเจ็ดสิ่งเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนสำหรับพระองค์ 6:17 สายตาที่หยิ่งยโส ลิ้นมุสา และมือที่ทำโลหิตไร้ผิดให้ตก 6:18 จิตใจที่คิดแผนงานชั่วร้าย เท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความร้าย 6:19 พยานเท็จซึ่งพูดมุสา และคนผู้หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้อง   โลกนี้ใช้วิธีการแย่งชิง แก่งแย่ง เพื่อให้ได้มาครอบครอง หรือผลักผู้อื่นเพื่อให้ตนรอดพ้นจากภัย แต่พระเจ้าทรงเป็นกำบังอันเข้มแข็ง เราจึงไม่ต้องใช้วิธีการของโลก เพื่อมีชีวิตรอดบนโลก – ถ้าเช่นนั้น จะมีพระเจ้าไว้เพื่ออะไร? – ถ้าเช่นนั้น จะพบพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์และทรงธรรมได้อย่างไร? – ถ้าเช่นนั้น จะมือสะอาดใจบริสุทธิ์ได้อย่างไร? – ถ้าหาก ผ่านด่านนี้ แต่ต้องตายในด่านหน้าจะมีประโยชน์อะไร? – ถ้าหาก รอดพ้นตรงนี้ แต่เมื่อพระเจ้าชันสูตรกลับไม่ผ่านจะทำอย่างไร? การเดินติดตามพระคริสต์…… Read More »