Tag Archives: ระมัดระวังชีวิต

ผลเสียของการไม่ให้เกียรติพระเจ้าในผู้อื่น

การไม่ให้เกียรติพระเจ้าในผู้อื่น จะทำให้เสียงของพระเจ้าในตัวเองค่อยๆ จางลง เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวกัน แท้จริงมนุษย์ได้รับโอกาสและพระคุณจากพระเจ้าอย่างมากมาย แต่หลายครั้งพระคุณที่ตนเองได้รับกลับทำให้หยิ่งผยองคิดว่า ตนสมควรแต่ฝ่ายเดียว… การดูหมิ่นและไม่ให้เกียรติผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าทรงทำในชีวิตเขา เป็นการบ่งบอกว่าพระคุณของพระเจ้าไม่สมควรสำหรับเขาเลย *** เอกสิทธิ์เป็นของพระเจ้า เพราะทรงสัพพัญญูรู้ทุกมิติ ทุกแง่มุม ***  ในความเป็นตัวตนภายในของมนุษย์ หลายครั้งเราเองก็ไม่รู้จักและไม่ยอมรับสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในด้วยซ้ำ โดยเฉพาะส่วนที่ลึกแบบไม่รู้ตัว ทำให้เราประเมินค่าตนเองสูงเกินกว่าผู้อื่น พระเจ้าทรงใส่คุณค่าไว้ในมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการทรงสร้างของพระองค์เอง แน่นอนว่าที่มีความแตกต่างกัน คือ เป้าประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตเราแต่ละคนต่างหาก พระเจ้าได้วางตำแหน่งที่เหมาะสมแก่มนุษย์ทุกคน เหตุนี้เองการไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ คือ การให้พระคริสต์สร้างเราในแบบที่ทรงสร้างเราไว้แล้วแต่แรกเดิม เป็นความสมบูรณ์แห่งการทรงสร้างแต่แรกเริ่มสำหรับชีวิตเราตั้งแต่แรกที่พระเจ้าทรงปั้นแต่งเรา (ตั้งแต่ก่อนในครรภ์มารดาเสียอีก) … จุดหมายของเราทุกคนคือ มุ่งสู่ความไพบูลย์นั้น หนทางไปสู่ความไพบูลย์นั้น ก็โดยทางพระคริสต์ และด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากเรา ด้วยการยอมจำนนและและเชื่อฟังพระองค์ ทีนี้ หากพระเจ้าทรงให้เกียรติมนุษย์แต่ละคนไว้แล้ว หรือเรียกว่าทรงตั้งไว้แล้ว แสดงว่า… แต่ละคนมีเกียรตินั้นติดตัวอยู่แล้วตั้งแต่การทรงสร้าง พระเจ้าก็อยู่ฝ่ายเราแล้ว… แน่นอนเมื่อพระเจ้าทำเช่นนั้นในตัวเราได้ ก็ทรงทำเช่นนี้ในบุคคลอื่นได้ด้วย แต่การหมิ่นเกียรติของผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าทำ พระเจ้าเรียก พระเจ้าตั้ง เขาไว้แล้ว รวมถึง การตอบสนองต่อพระเจ้าของเขา ย่อมทำให้ส่งผลร้ายถึงตัวผู้ที่หมิ่นนั้นด้วย เพราะแท้จริงผู้ที่อยู่ฝ่ายเขาคือพระเจ้าองค์เดียวกันกับเรา การหมิ่นความสามารถ การศึกษา… Read More »

ความน่ากลัวของคำชม

ใครๆ ก็ปรารถนาได้รับคำชมเชย และการชมเชยเป็นสิ่งดีที่พึงกระทำต่อกัน เพื่อที่จะชื่นชมในสิ่งดีของกันและกัน เป็นการให้กำลังใจในก้าวต่อๆ ไป เป็นการแสดงถึงการสนับสนุนและเห็นด้วยในสิ่งที่ผู้อื่นทำ *** แต่คำชมที่เกินจริง กลับกลายเป็นอันตรายถึงผู้รับเสียมากกว่า… ความน่ากลัวของคำชม คำชมที่เป็นภัย 1.    คำชมที่เกินจริง คำชมที่เกินกว่าความเป็นจริง , เกินกว่าที่กระทำ , เกินกว่าที่เป็น , เกินกว่าที่ควร , ยกจนเกินมนุษย์ …เปรียบเหมือนโฆษณาชวนเชื่อ เกินจริง ไม่มีสรรพคุณนั้นอยู่จริง แต่เพิ่มเข้าเองเพื่อชักชวนให้น่าเชื่อถือ เป็นคำชมที่ปราศจากความจริงใจ เพียงแค่ต้องการยกยอปอปั้นเกินกว่าความเป็นจริง 2.    คำชมที่ยกมนุษย์เกินกว่าพระเจ้า แม้จะมีความสวยหรูว่าเพื่อพระเจ้าก็ตามที การยกย่องส่วนของมนุษย์มากกว่าส่วนที่พระเจ้าทำ เช่น ความสามารถ ความเก่ง ความดีของมนุษย์ แท้จริงมนุษย์มีสิ่งเหล่านี้ ซึ่งพระเจ้าปรารถนาจะให้โดดเด่นด้วยซ้ำ แต่เมื่อใดก็ตามที่การจดจ่อสิ่งนั้นเกินพระเจ้า ย่อมมีโอกาสสูงมาก ที่จะทำให้พื้นที่ของพระเจ้าในชีวิตลดน้อยลงจนกระทั่งหมดไป เหลือแต่เพียงการยืมมาเป็นข้ออ้างว่า เพื่อพระเจ้า แต่แท้จริงคือ เพื่อยกตน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนโดยไม่รู้ตัว ยน.3:30  พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง 3.    คำชมที่ข่มผู้อื่นหรือเปรียบเทียบกับผู้อื่น คำชมที่เปรียบเทียบกับผู้อื่น ปลุกระดมใจแข่งขัน การแย่งชิง… Read More »