Tag Archives: มอบถวายแด่พระเจ้า

ของพระเจ้า หรือ ของซีซ่าร์

ของของพระเจ้าให้พระเจ้า ของของซีซ่าร์ให้ซีซ่าร์ อย่าเผลอเก็บทุกสิ่งเป็นของตนเอง หลายครั้งมนุษย์มีท่าทีที่ผิดคิดว่าสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าให้ ไม่ว่าจะเป็นโอกาส ความสามารถ หรือสิ่งที่ถือครอง เป็นของตนเอง .. โดยหลงลืมไปว่า … แท้ที่จริง มีเรื่องกฎของของพระเจ้ามอบให้พระเจ้า ของของซีซ่าร์มอบให้ซีซ่าร์ แน่นอนว่าหลายครั้งพระเจ้าทรงให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เรารวมถึงประสบการณ์ นั่นก็เพื่อให้เราเติบโตขึ้น อีกทั้งมอบถวายแด่พระเจ้า ในขณะเดียวกัน การดำรงชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกนี้ ก็มีเรื่องของกฎระเบียบสังคม มีเรื่องกฎหมาย เจ้านาย ผู้ปกครอง และการอยู่ร่วมกันระหว่างตัวเราเองกับเพื่อนมนุษย์ ซึ่งพระคัมภีร์ได้ให้แนวทาง และ แนวปฏิบัติแก่เราอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยตนเอง เพื่อจะเป็นวิถีทางในการติดตามพระเจ้าและใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้แบบมีพระพรติดตามชีวิตอยู่ตลอดเวลาในทุกๆ ด้าน ในทุกๆ ส่วน เมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ จำเป็นต้องเดินตามกฎระเบียบของสังคม เพื่อจะรับผลอันดี และไม่ยอมให้สิ่งที่ไม่ดี มาใกล้ตัว เช่น การเสียภาษี การรักษากฎหมาย การดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองที่ดี การเป็นลูกจ้างที่ดี การเป็นเจ้านายที่ดี การเป็นสามีและภรรยาที่ดี ในขณะเดียวกันการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าต้องเข้มข้นและมาอันดับแรก แน่นอนว่าทุกสิ่งในชีวิตของเราเริ่มต้นจากพระเจ้า และมอบถวายแด่พระเจ้า ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างดีในสังคมและบนโลกนี้ เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า แต่ในอีกมุมหนึ่ง ก็เพื่อพระพรจะตกถึงตนเองและครอบครัว… Read More »

หัวใจของผู้เป็นแม่อย่างนางมารีย์

พระเจ้ามีแผนการณ์ในเราแต่ละคน แต่ละส่วน และแต่ละช่วงเวลา ซึ่งแผนการณ์ของพระเจ้าในชีวิตของเราอาจบรรจบตรงกับใครบางคน เพื่อร่วมกัน หรือประสานกัน แต่ละส่วนเป็นอย่างดี ครบถ้วน ในบางช่วงเวลา… แน่นอนพระเจ้าไม่ได้ให้เรามีทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หรือยืนทุกตำแหน่งได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวเราเองคนเดียว… แต่ทรงนำเราแต่ละคนมาประกอบกัน เหมือนอวัยวะประกอบเป็นร่างกาย และมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ส่วนตัวเราเองจำเป็นต้องเรียนรู้อย่างยิ่งถึงแผนการณ์ของพระเจ้า เพื่อจะอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ และรู้จุดยืนของตนว่า “พระองค์วางเราไว้ตรงไหน?” และ “เราต้องตอบสนองสิ่งใดๆบ้าง?” พระบิดาทรงใช้ครรภ์ของนางมารีย์ เพื่อให้กำเนิดพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่มารับสภาพมนุษย์บนโลก แต่พระบิดาทรงกำหนดและเลือกหญิงสาวพรหมจรรย์ผู้นี้ ในการทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จและสมบูรณ์ ส่วนนางมารีย์ก็ตอบสนองพระเจ้าได้อย่างดีทีเดียว เธอสามารถละทิ้งความอับอาย เกียรติยศ ชื่อเสียงและความสะดวกสบายที่เธอมี เพื่อจะเดินตามน้ำพระทัยพระเจ้าและมีส่วนสำคัญในงานของพระองค์ในครั้งนี้ เธอพบความยากลำบากในการตั้งครรภ์ ตลอดจนการคลอด การเลี้ยงดูให้พระบุตรเจริญวัย แต่เมื่อถึงวาระครบบริบูรณ์ นางมารีย์คนนี้รู้น้ำพระทัยพระบิดาแต่แรกแล้วว่าบุตรในครรภ์ของเธอคือองค์พระผู้เป็นเจ้า และเธอรู้ว่าเธอต้องอยู่ในแผนการณ์ของพระองค์นานเพียงใด รู้ว่าพระบุตรนั้นแม้จะเป็นบุตรของเธอแต่ก็ไม่ใช่ของเธอ แต่เป็นของพระบิดาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว…. เมื่อถึงวาระพระเยซูทรงออกทำพระราชกิจของพระองค์ หญิงคนนี้ไม่ได้ขัดขวางเอาเสียเลย จะเห็นได้ว่าพระเยซูทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์ โดยปราศจากการขัดขวางของครอบครัวเลย อาจมีเพียงครั้งเดียวที่ครอบครัวยังไม่รู้ ว่าถึงวาระและเวลาของพระองค์แล้ว แต่นั่นเป็นเพียงครั้งเดียว… เพราะหลังจากนั้นเราไม่เห็นการปรากฏของนางมารีย์ในการขัดขวางเลย หัวอกคนเป็นแม่… ยามเมื่อลูกเติบโตต้องยอมให้ออกไปค้นหาตนเอง และพระเยซูทรงทำเช่นนั้นตามน้ำพระทัยพระบิดา … ส่วนของนางมารีย์ผู้ผ่านความยากลำบากมาไม่น้อยเพื่อการคลอด การเลี้ยงดูพระเยซู คงมีทั้งความรักผูกพัน การทุ่มเทชีวิต ความหวงแหน… Read More »

คำอธิษฐาน :: ขอมอบแผนการณ์ความคิดแด่พระเจ้า

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงเป็นคำตอบของลิ้น โอ้… ขอโปรดทรงฟังเสียงร้องทูล… ขอทรงชันสูตรใจภายใน… ขอทรงพิสูจน์ความปรารถนา และต้องการ… ขอทรงเงี่ยพระกรรณ (หู) ฟังเสียงจากภายในลึกๆ… ขอทรงพินิจแผนงานและความใฝ่ฝัน… โอ้… บัดนี้ ขอมอบถวายแผน ; ทั้งสิ้นแด่พระเจ้า ขอมอบแผนการณ์เพื่อพรุ่งนี้ ; ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ ขอมอบความปรารถนา และต้องการ ; แด่พระเจ้า ขอมอบความคาดหมายและใฝ่ฝัน ; ไว้แทบพระบาท ขอมอบความทุกข์ร้อน ; ไว้ในพระหัตถ์ที่ช้อนรับและช่วยกู้ ขอมอบความวิตก ; ไว้ที่เบื้องพระบาทอันทรงคุณ ขอมอบความกังวล (ตามธรรมดาโลก) ; ไว้ในพระหัตถ์ทรงรื้อฟื้น ขอมอบทางทั้งสิ้น ; ไว้เพื่อพรุ่งนี้จะราบรื่น ขอมอบใจทั้งหมด ; ไม่ปันเก็บไว้เพื่อสิ่งใด ขอมอบทั้งชีวิต ; ไว้ในแผนการณ์ของพระเจ้า โอ้… พระองค์เจ้าข้า สิ่งจำเป็น << ขอทรงประทานให้ สิ่งขาดอยู่ << ขอทรงเพิ่มเติมให้ สิ่งไม่พอ <<… Read More »

คำอธิษฐาน : ของพระเจ้ามอบแด่พระเจ้า

*** ของของซีซาร์มอบแด่ซีซาร์ ของของพระเจ้ามอบถวายแด่พระเจ้า *** “ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงครอบครองสรรพสิ่ง ทรงสำแดงความเมตตาด้วยการหยิบยื่นการครอบครองนั้นไว้ในมือของข้าพระองค์ทั้งหลาย… โอ้…. พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดอย่าให้ใจหลงระเริง คิดเหมาเอาว่าเป็นของตัวเอง แต่ขอมอบถวายแด่พระองค์ เหตุไฉนหรือ?? ของของพระองค์จึงควรเป็นของมนุษย์เล่า? ข้าพเจ้าขอมอบถวายแด่พระเจ้าผู้ทรงเมตตา เปี่ยมด้วยพระคุณ ทรงให้อย่างไม่หวงแหน ทรงหยิบยื่น อย่างไม่เก็บกัก ทรงอนุญาตให้มือมนุษย์ถือครอง อย่างไม่เคลือบแคลง ทรงไว้ใจและให้เกียรติคนเล็กน้อย . . . โอ้…. เหตุไฉนหรือ?? ของของพระเจ้าจึงไม่ควรมอบแด่พระองค์ ขอขนาบใจที่หลงลืมและระเริงกับการถือครองจนมัวเมาคิดเองว่าเป็นของตน แต่ขอถ่อมลงด้วยกลับใจใหม่ว่า… ***สมควรมอบถวายแด่พระองค์ผู้ทรงสมควร*** อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน ” 190814