Tag Archives: ภาวะผู้นำ

ผู้นำและผู้สนับสนุน

คนเราแต่ละคนมีลิขิตของพระเจ้าในชีวิตต่างกัน ต่างก็มีจุดและตำแหน่งที่พระเจ้าให้ยืนและเรียกให้ทำ – บางคนถูกเรียกมาเป็นผู้นำ – บางคนถูกเรียกมาให้เป็นผู้ตามและสนับสนุน ไม่มีตำแหน่งใดใหญ่หรือเล็กกว่ากัน สำคัญที่เรายืนในจุดที่พระเจ้าเลือกและตั้งเราไว้เป็นพอ เพียงเท่านี้ย่อมนำพระพรอย่างมหาศาลตามพระสัญญามาถึงเป็นแน่แท้   1. กลุ่มคนที่ถูกลิขิตให้เป็นผู้นำ    ตัวอย่าง โมเสส ดาวิด อับราฮัม โยเซฟ คนจำนวนน้อยมากๆ ที่พระเจ้าจะตั้งให้เป็นผู้นำ มักมีลักษณะทำงานเป็นหัวเสมอๆ จะมีทีมงานที่พระเจ้าส่งมาช่วยเป็นแน่ การอยู่ภายใต้คนๆ หนึ่ง เป็นเพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เป็นเหมือนการฝึกฝนและค้นหาสิ่งที่พระเจ้าเรียก เป็นพื้นฐานในการต่อยอดสิ่งที่พระเจ้าใช้ เมื่อถึงวาระพระเจ้าย่อมนำเขาออกมายังจุดที่ทรงตั้งไว้   2. กลุ่มคนที่ถูกลิขิตเพื่อสนับสนุน   คนจำนวนมากที่พระเจ้าเรียกมาเพื่อให้เป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้เสริมสร้าง อุดช่องว่างและเติมเต็มผู้ที่พระเจ้าตั้งไว้เป็นผู้นำ ควรแสวงหาพระเจ้าถึงคนที่จะมาเป็นผู้นำและต้องสนับสนุนอย่างแท้จริง คนที่พระเจ้าตั้งให้เราสนับสนุนเขาและไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไร มีบุคลิกภาพและจุดอ่อนเช่นไร ก็ต้องคอยสนับสนุนเขา เพราะนั่นคืองานที่พระเจ้าเรียก คนประเภทนี้ไว้ ตัวอย่าง ทหาร 3 คนของดาวิด ไม่ว่าดาวิดจะมีจุดอ่อนอย่างไรเขาต้องคอยอุดรอยรั่วนั้น เพื่อให้ดาวิดไปต่อกับพระเจ้าได้ พระพรของดาวิดจะเป็นพระพรของเขา ระดับการสนับสนุน อยู่ที่ตำแหน่งที่พระเจ้าเรียกด้วย เช่น ตำแหน่งแรงงานจะไม่มีคนตาม ตำแหน่งผู้จัดการจะมีคนภายใต้ ทหารทั้ง 3… Read More »