Tag Archives: พักสงบ

เวลาสะบาโต

การเฝ้าเดี่ยวในแต่ละวันเปรียบเสมือน เวลาสะบาโต คือ “เวลาแห่งการหยุดพัก” บางคนใช้เวลากับการร้องขอในสิ่งที่ตนเองต้องการ บางคนใช้เวลากับการระบายในสิ่งที่พบเจอแต่ละวัน บางคนใช้เวลากับการใคร่ครวญสิ่งต่างๆ บางคนใช้เวลากับการนั่งเงียบๆ นิ่งๆ เพื่อรับกำลังจากพระเจ้า ไม่ว่ารูปแบบการเฝ้าเดี่ยวของเราจะเป็นอย่างไร มีน้ำหนักตรงไหนก็ตาม … แต่อย่าลืมว่า เราสามารถให้การเข้าเฝ้าพระเจ้าของเราเป็นเวลาสะบาโตได้ ความหมายของสะบาโต ปฐก.2:1-3 2:1 ดังนี้ ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทรงสร้างขึ้นให้สำเร็จ พร้อมทั้งบรรดาบริวารของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนั้น 2:2 และในวันที่เจ็ดพระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำมาแล้วนั้น และในวันที่เจ็ดพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำมาแล้วนั้น 2:3 และพระเจ้าทรงอวยพรวันที่เจ็ดและทรงตั้งวันนี้ไว้เป็นวันบริสุทธิ์ เพราะในวันนั้นพระองค์ได้ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างไว้และทรงกระทำมาแล้วนั้น อพย.20:8-11 20:8 จงจดจำวันสะบาโตไว้ เพื่อถือรักษาให้เป็นวันบริสุทธิ์ 20:9 เจ้าจงกระทำกิจการงานทั้งสิ้นของเจ้าในหกวัน 20:10 แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นเจ้าอย่ากระทำการงานใด ๆ คือเจ้าเอง หรือบุตรชาย บุตรสาวของเจ้า หรือทาสชายหญิงของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยู่ภายในประตูเมืองของเจ้า 20:11 เพราะในหกวันพระเยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก ทะเล และสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้น และในวันที่เจ็ดทรงหยุดพักสงบ เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรวันสะบาโต และทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันสักการะบูชา อพย.16:28-30 16:28 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “พวกเจ้าจะปฏิเสธไม่รักษาบัญญัติทั้งหลายและราชบัญญัติต่าง… Read More »

คำอธิษฐาน : ขอพักสงบ และรับกำลัง

“♥ ข้าแต่พระเจ้า… ♥ ข้าพระองค์เข้ามาปรารถนาจะใกล้มากยิ่งๆ ขึ้น ♥ ทรงเป็นแหล่งแห่งกำลัง… ขอโปรดประทานเรี่ยวแรงใหม่ ทุกๆ เช้า ♥ ทรงเป็นแหล่งความสมบูรณ์… ขอโปรดให้เต็มอิ่มในรักพระองค์ ♥ ทรงเป็นแหล่งแห่งความชื่นบาน… ขอโปรดประทานความสงบสุขในทุกสภาวะการณ์ ♥ ทรงเป็นแหล่งแห่งกำบังอันแข็งแกร่ง… ขอโปรดให้ปกคลุมด้วยพระสิริของพระองค์ ♥ ทรงเป็นแหล่งที่ลี้ภัย… ขอโปรดประทานความปลอดภัยใต้ร่มปีกพระคุณ ♥ ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิต… ขอโปรดประทานให้วิถีเท้าอยู่ในมรรคาของพระองค์ ♣ ข้าแต่พระเจ้า… ♣ ข้าพระองค์ปรารถนาจะพักพิงในพระองค์ ♣ ขอแช่กาย… เพื่อรื้อฟื้นกำลังใหม่ขึ้นดั่งปีกนกอินทรีย์ ♣ ขอพักใจ… ให้สงบ เพื่อวางภาระหนัก ความวิตก ความกังวล ตามธรรมดาโลกต่อพระองค์ ♣ ขอดื่มด่ำ… วิญญาณจิต เพื่อจะโบกโบยบินไปต่อให้สูงขึ้น ♠ พระองค์เจ้าข้า… ♠ เพราะทุกๆ เช้า มีตะวันขึ้นฉันใด ♠ ขอความโปรดปรานและพระคุณมาถึงข้าพระองค์และครัวเรือนฉันนั้น ♠ ให้ทุกๆ เช้าวันใหม่รับกำลังเรี่ยวแรงจากพระองค์ ♠… Read More »

เชื่อใจ

ในวันเวลาแห่งความยากลำบาก บางครั้งคนที่เราเลือกจะระบายให้เขาฟังอาจไม่ใช่คนที่เรามักนึกถึงในยามปกติ แต่กลับเป็นคนที่เรามั่นใจว่าเขาจะเชื่อใจเรา เพราะในวันเวลาเหล่านั้นดูเหมือน…. ♥    ความมั่นคงในชีวิตก็แสนจะเบาบาง ♥    คำตอบที่ชัดเจนก็แสนจะเลือนลาง ดังนั้นคนที่พร้อมจะให้โอกาสและไม่กดดันเราในสภาพที่เราเองก็ประคองตัวให้ยืนได้ลำบาก คนๆนั้นคือ “คนที่พร้อมจะเชื่อใจเรา”   เชื่อใจ ความเชื่อใจเป็นอีกความสัมพันธ์หนึ่งที่บ่งบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าใครจะพูดถึงอย่างไร เห็นอย่างไรก็ยังคงเชื่อมั่นในบุคคลที่เราเชื่อใจ เป็นความมั่นใจลึกๆ และไม่สั่นไหวไปตามสถานการณ์ หรือลมปากของใคร แต่มั่นใจและพร้อมจะอยู่เคียงข้างคนๆนั้น แม้จะช่วยอะไรไม่ได้ก็ตาม ☺    ไม่ว่าใครก็ตามย่อมปรารถนาจะมีคนที่เชื่อใจในตัวเราแบบนี้ ในขณะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ปรารถนาจะให้เราเป็นคนๆ นั้นที่เชื่อใจพระองค์ และพระองค์เป็นคนๆ นั้นที่เชื่อใจเรา   เชื่อใจ ความเชื่อใจเป็นส่วนที่ลึกกว่าความวางใจ เราวางใจพระเจ้าเมื่อเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า ยิ่งใกล้ชิดมาก ยิ่งนิ่งสงบมาก และวางใจเพราะคาดหวังการช่วยกู้ของพระเจ้ามาถึงเรา (ส่วนใหญ่เป็นการเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าจะทำเพื่อเรา) แต่ความเชื่อใจเป็นความมั่นใจในพระลักษณะของพระเจ้า เป็นความมั่นใจในตัวพระองค์เอง ไม่ใช่เพียงสิ่งที่ทรงทำ *** ดังนั้นไม่ว่าจะทรงทำสิ่งใดเราก็ยังคงมั่นใจว่าสิ่งนั้นย่อมดีเป็นแน่!!! แม้บางทีมองด้วยสายตาแล้ว อาจไม่ดี ไม่สะดวกสบาย หรือคนอื่นอาจมองว่าไม่ดี แต่เพราะความเชื่อใจ จึงมั่นใจว่ามันจะดี ที่มั่นใจเช่นนั้น… ไม่ใช่ เพราะสิ่งที่ตาเห็น แต่เพราะเรารู้และมั่นใจว่าพระองค์ทรงดีต่างหาก… 29/10/2013 12:43