Tag Archives: พักพิงในพระเจ้า

คำอธิษฐาน‬ :: ‪พักพิงในพระเจ้า‬

“ข้าแต่พระเจ้า… เพราะรู้แน่ว่าทรงประทับเคียงข้างอยู่ทุกวันคืน แม้ในยามรุ่งอรุณ หรือค่ำคืน แม้ในยามสว่างจ้า หรือมืดมิด แม้ในที่ๆ คุ้นเคย หรือไม่รู้จัก เพราะรู้แน่ว่าทรงประทับเคียงข้าง ไม่เคยห่าง ถึงเวลา พักพิงในพระเจ้า มีวาระ รื้อฟื้น คืนกำลัง มีเวลาพักสงบ อยู่นิ่งๆ มีบางห้วงเวลา ต้องแยกตัว เพื่อสิ่งใหม่ ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงประทานกำลังใหม่ ที่ไกลกว่าเดิม ขอเรี่ยวแรงใหม่ พุ่งทยาน อย่างรวดเร็ว ขอปัญญาใหม่ สำแดงความล้ำลึก ขอเพิ่มเติม สะสม คลังปัญญา ดั่งฤดูกาลฝักไข่ ขออัดแน่นพื้นฐานประสบการณ์ตรงในพระคริสต์ ขอความลึกซึ้งในพระคำ ถ้อยคำตรัส ขอทรงซ่อนไว้ในปราการ การปกคลุมด้วยพระสิริ แน่ทีเดียว!!!… ที่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ ทรงเคียงข้าง ในทุกวันเวลา แม้วันคืน เคลื่อนผ่านสิ่งใดๆ ทั้งดี ร้าย ทรงควบคุมทุกสิ่งไว้ในพระกร ความยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ นำให้วางไว้แทบพระบาทพระบิดา… ด้วยเชื่อ วางใจ และหวังใจ โอ้… มนุษย์เอ๋ย!!! เข้ามาเถิด… Read More »

เชื่อใจ

ในวันเวลาแห่งความยากลำบาก บางครั้งคนที่เราเลือกจะระบายให้เขาฟังอาจไม่ใช่คนที่เรามักนึกถึงในยามปกติ แต่กลับเป็นคนที่เรามั่นใจว่าเขาจะเชื่อใจเรา เพราะในวันเวลาเหล่านั้นดูเหมือน…. ♥    ความมั่นคงในชีวิตก็แสนจะเบาบาง ♥    คำตอบที่ชัดเจนก็แสนจะเลือนลาง ดังนั้นคนที่พร้อมจะให้โอกาสและไม่กดดันเราในสภาพที่เราเองก็ประคองตัวให้ยืนได้ลำบาก คนๆนั้นคือ “คนที่พร้อมจะเชื่อใจเรา”   เชื่อใจ ความเชื่อใจเป็นอีกความสัมพันธ์หนึ่งที่บ่งบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าใครจะพูดถึงอย่างไร เห็นอย่างไรก็ยังคงเชื่อมั่นในบุคคลที่เราเชื่อใจ เป็นความมั่นใจลึกๆ และไม่สั่นไหวไปตามสถานการณ์ หรือลมปากของใคร แต่มั่นใจและพร้อมจะอยู่เคียงข้างคนๆนั้น แม้จะช่วยอะไรไม่ได้ก็ตาม ☺    ไม่ว่าใครก็ตามย่อมปรารถนาจะมีคนที่เชื่อใจในตัวเราแบบนี้ ในขณะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ปรารถนาจะให้เราเป็นคนๆ นั้นที่เชื่อใจพระองค์ และพระองค์เป็นคนๆ นั้นที่เชื่อใจเรา   เชื่อใจ ความเชื่อใจเป็นส่วนที่ลึกกว่าความวางใจ เราวางใจพระเจ้าเมื่อเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า ยิ่งใกล้ชิดมาก ยิ่งนิ่งสงบมาก และวางใจเพราะคาดหวังการช่วยกู้ของพระเจ้ามาถึงเรา (ส่วนใหญ่เป็นการเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าจะทำเพื่อเรา) แต่ความเชื่อใจเป็นความมั่นใจในพระลักษณะของพระเจ้า เป็นความมั่นใจในตัวพระองค์เอง ไม่ใช่เพียงสิ่งที่ทรงทำ *** ดังนั้นไม่ว่าจะทรงทำสิ่งใดเราก็ยังคงมั่นใจว่าสิ่งนั้นย่อมดีเป็นแน่!!! แม้บางทีมองด้วยสายตาแล้ว อาจไม่ดี ไม่สะดวกสบาย หรือคนอื่นอาจมองว่าไม่ดี แต่เพราะความเชื่อใจ จึงมั่นใจว่ามันจะดี ที่มั่นใจเช่นนั้น… ไม่ใช่ เพราะสิ่งที่ตาเห็น แต่เพราะเรารู้และมั่นใจว่าพระองค์ทรงดีต่างหาก… 29/10/2013 12:43