Tag Archives: พระเมษโปดก

คำอธิษฐาน : ต่อพระเมษโปดก

“♥ ข้าแต่พระเจ้า….  ♥ เมื่อพระเมษโปดกเสด็จมา >> ทุกหัวเข่าจะอ่อนลง… ♥ ขอให้คำจากปากข้าพระองค์ >> เป็นดั่งเครื่องหอมต่อพระพักตร์… ♥ ขอให้เสียงสรรเสริญ >> เป็นที่โปรดปรานของพระองค์… ♥ ขอให้ถ้อยคำร้องทูล >> เป็นดั่งเครื่องบูชาพอพระทัย… ♥ ขอให้บทเพลงจากใจ >> เป็นดั่งเสียงพิณเขาใหญ่ ถวายแด่พระองค์ด้วยไพเราะ… ♥ ขอต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระเมษโปดก ♥ ขอบพระคุณ : ทรงไถ่บาปทั้งสิ้นให้หมดจด ♥ ขอบพระคุณ : ทรงฉุดขึ้นจากการร้าย ♥ ขอบพระคุณ : ทรงปกป้องจากการชั่วทั้งปวง ♥ ขอบพระคุณ : ทรงช่วยกู้ รื้อฟื้น และคืนให้ ♥ ขอบพระคุณ : ทรงเสด็จมา เชื้อเชิญให้เข้าใกล้ ♥ ขอบพระคุณ : ทรงนับว่า ข้าพระองค์นั้นชอบธรรม ♥ ขอบพระคุณ : ทรงให้ร่วมในพระสัญญาแห่งชีวิต ♥ ขอบพระคุณ : ทรงนำให้อยู่ในแผ่นดินอันสมบูรณ์ ♥ ขอบพระคุณ : ทรงสำแดงเมตตาแก่ข้าพระองค์ ♥ ข้าแต่พระเจ้า… องค์พระเยซู ผู้ทรงไถ่ ♥ ขอถ่อมลง สรรเสริญ นามพระคริสต์… Read More »