Tag Archives: พระเจ้าเตรียมทาง

THIS STORY IS LONG.‏

ในบางเรื่องราว เราไม่สามารถสรุปและให้คำตอบได้ในทันที เพราะหลายครั้งเราเองก็ไม่รู้ชัดเจนว่าสิ่งที่พระองค์กำลังทำอยู่ คือสิ่งใด…สิ่งที่เราพอจะทำได้และควรทำคือ อดทนและเรียนรู้จากพระองค์ไปทีละก้าว ทีละขั้นตอน …ยิ่งเรื่องใด สิ่งใดที่เราต้องใช้ระยะเวลากว่าจะรู้และเข้าใจ นั่นแสดงว่า พระเจ้าได้นำเราเข้าสู่กระบวนการแห่งการเรียนรู้และพัฒนาชีวิตของเราบางด้าน เหมือนดังภาพ : การเรียนภาษาอังกฤษ เราไม่สามารถเป็นได้ในวันเดียว เพราะเราไม่คุ้นเคยและมันไม่ใช่ภาษาที่เราใช้อยู่ทุกวัน ไม่ใช่ของเรา เราจึงต้องค่อยๆ เรียนไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะพูดได้ ฟังได้และพบปะกับเจ้าของภาษาได้ แม้จะมีบางสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราเป็นการส่วนตัว หรือการสำแดงใดๆ ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะเข้าใจในทันทีหรือใช้เวลาอันสั้น เพราะเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องให้เวลาตัวเองในการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน ….ช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับ… ~ ขนาดของเรื่องนั้นว่าใหญ่แค่ไหน เรื่องใหญ่เรื่องซับซ้อนมากเพียงใด อาจใช้เวลามากเท่านั้น ขนาดชีวิตที่รองรับ ~ การจดจ่อและการเปิดใจของเรา การที่เราเปิดใจออกเร็วเท่าไรก็จะได้รับการเปิดเผยความจริงบางประการที่เรา ไม่เข้าใจเร็วเท่านั้น เพราะการสำแดงของพระเจ้าจะไม่มาถึงคนที่มีใจอคติและใจลำเอียง เนื่องจากมนุษย์มีแนวโน้มทำสิ่งต่างๆตามใจปรารถนาของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้ว เพียงแค่นี้เขาก็พร้อมจะอ้างในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ทำและไม่ได้ตรัส การที่พระเจ้านิ่งเมื่อเราอคติก็เพื่อให้เราจัดการกับตัวเอง ความชัดเจนจะมาหลังจากที่เราได้ clean&clear ตัวเองได้อย่างดีแล้ว เมื่อเราจัดการตัวเองให้ปราศจากอคติที่ตกค้างภายในแล้วคุณภาพการจดจ่อที่พระ เจ้าก็สูงขึ้นแทนที่การบังคับให้พระเจ้าตอบตามที่ภายในลึกๆของเราหมายปองไว้ ~ เวลาของพระเจ้ามาถึง ส่วนนี้สำคัญมากที่สุด พระเจ้ามีเวลาให้กับเราแต่ละคน และพระองค์ทรงรู้ว่าเวลาใดคือเวลาของเรา ดังนั้นการอดทน นิ่งรอคอย บังคับตนให้อยู่ภายใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์จนผลนั้นเกิดกับเราอย่างเต็มขนาด ปัญหาส่วนใหญ่ของมนุษย์ คือ มักอดทนรอจนเวลานั้นมาถึงไม่ไหว… Read More »