Tag Archives: พระเจ้าอวยพร

คำอธิษฐาน :: พระเจ้าแห่งการอวยพร

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงพระเมตตาอย่างเต็มเปี่ยม! ผู้ทรงดำรงอยู่ วานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิตย์! ผู้ทรงอวยพระพรจากพระหัตถ์ที่เที่ยงตรง! ผู้ทรงดำรงพระชนม์อยู่เคียงข้างทุกยุคสมัย! ผู้ทรงสดับฟังคำร้องทูล ได้ยินเสียงในใจ! ผู้ทรงทอดพระเนตรและมองเห็น แม้สิ่งปิดซ่อน! ผู้ทรงตรัส ด้วยพระโอษฐ์ ผ่านพระวาทะทรงสัจจริง! ผู้ทรงยื่นพระหัตถ์ ช้อนรับและช่วยกู้ประชากรบนแผ่นดินโลก! ผู้ทรงอดทนนาน กริ้วช้า เปี่ยมด้วยพระเมตตา! ผู้ทรงรักอย่างไร้เงื่อนไข ปราศจากมลทินบาป! ผู้ทรงไม่ต้องการคำบนบาน แลกการอวยพร! ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรอย่างแท้จริง! ข้าแต่พระเจ้า… ข้าพระองค์ระลึกได้ว่า : “ทรงพระชนม์อยู่” เห็นได้ว่า : “ทรงเคียงข้าง ไม่ห่างไกล” สัมผัสได้ว่า : “ทรงอยู่ฝ่ายข้าพระองค์” รับรู้ได้ว่า : “ทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่ง” เข้าใจว่า : “ทรงบริสุทธิ์และรักถึงยอมวายพระชนม์เพื่อโลกนี้” มั่นใจว่า : “ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้นิรันดร”*** เหตุฉะนั้น!!! ข้าพเจ้าและครัวเรือน… จึงร้องขอ ;; การอวยพรจากพระองค์แต่นามเดียว วางชีวี ;; ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธา เพียงนามเดียว เฝ้าหวังใจ… Read More »

นิยามของพระพร

พระพร คือ สิ่งที่พระเจ้าทำหรือมอบให้แก่เรา ทั้งทางกายภาพ จิตใจ และจิตวิญญาณ แม้หลายครั้งสิ่งเหล่านั้นอาจดูไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของเรา หลายครั้งอาจจะยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้น บางครั้งก็ดูเหมือนไม่ใช่สิ่งดีเสียทีเดียว แต่พระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด ดุจแก้วตาดวงใจ ทรงตั้งและเรียกว่าเราบุตรที่รัก ย่อมจัดเตรียมและมอบแต่สิ่งที่ดีให้แก่เราเป็นแน่ มธ.7:9-11 7:9 ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้บุตร เมื่อเขาขอขนมปัง 7:10 หรือให้งูเมื่อบุตรขอปลา 7:11 เหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่ว ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอจากพระองค์ แต่หลายครั้ง การจำกัดความ คำว่า “พระพร” มักใช้อารมณ์ของตนเป็นที่ตั้ง ว่าตอบสนองความพึงพอใจของเรามากแค่ไหน ทำให้หลายครั้งมองไม่เห็นพระคุณของพระเจ้า และหลายครั้งพระคุณก็ซ้อนพระคุณด้วยซ้ำ เมื่อเป็นดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะมีใจหลงลืมพระคุณพระเจ้าได้อย่างง่ายๆ แม้จะผ่านพระพรหรือ การอัศจรรย์ ที่มีประสบการณ์ตรงมามากเพียงใดแล้วก็ตาม ยอห์น 1:16 เพราะเราได้รับ‍พระ‍คุณซ้อนพระ‍คุณจากความบริ‌บูรณ์ของพระ‍องค์   นิยามของพระพร   การหมั่นนับพระพร เพื่อ   1. ให้ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าเคยกู้หรือเคยทำกับเรา เพื่อเรามาแล้วในอดีต เพื่อจะไม่หลงลืมง่ายๆ   2. เป็นดั่งสัญญาณเตือนให้รู้ตัวเสมอว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ รักเรา และทรงฤทธิ์อาญช่วยเราได้เพียงใด… Read More »

หากล้มลง… ก็ล้มในพระหัตถ์พระเจ้า

มีหลายเรื่องราวที่ไม่สามารถตอบทุกคำถามได้ในทันที นั่นไม่ใช่เพราะไม่มีคำตอบ แต่เพราะน้ำหนักของคำตอบยังไม่ถูกพิสูจน์จนเป็นที่ยอมรับต่างหาก การจะพูดอะไรออกไปจึงแทบไม่เป็นผล สู้ทนนิ่งเงียบและใช้เวลาพิสูจน์ผลเสียจะดีกว่า…   การจะเริ่มต้นทำในสิ่งที่เป็นตัวของเราเองตามการทรงเรียกที่เฉพาะเจาะจงนั้น ย่อมมีความแตกต่างและแปลกประหลาดอย่างแน่นอน โดยเฉพาะถ้าการทรงเรียกนั้นๆ ที่มาถึงเรามีคนจำนวนน้อยที่มีประสบการณ์ด้วย เพราะบางของประทาน บางการทรงเรียกก็เป็นแบบมวลชน คือ คนหมู่มากทำกัน เช่นทีมนมัสการ นักประกาศ หรืออะไรก็ตาม แต่จะมีบางคนเท่านั้นที่พระจ้าเรียกเป็นพิเศษที่คนจำนวนน้อยเหลือเกินที่ถูกเรียกเช่นนี้ แน่นอนการมีตัวชี้วัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้พลาดจากกรอบหลักการของพระเจ้า นอกจากวัดเทียบด้วยพระคัมภีร์แล้ว บุคคลในพระคัมภีร์ก็คืออีกทางหนึ่งที่สามารถเทียบวัดได้ในด้านประสบการณ์และการทรงเรียก ของประทาน อีกทั้งคนในอดีตและปัจจุบันด้วย   *** เพราะแท้จริงสิ่งที่สำคัญคือ พระองค์กำลังเรียกให้เราทำสิ่งใด เรามีหน้าที่ทำเท่านั้นเอง นี่แหละที่เรียกว่า “ตอบสนองพระเจ้า”   อย่ากลัวที่จะผิดพลาดหรือล้มลง หากจะล้มในพระหัตถ์พระเจ้า   แต่แน่นอนชีวิตบนโลกย่อมต้องถูกพิสูจน์ ทองเนื้อแท้ต้องถูกพิสูจน์ ซึ่งระหว่างทางแห่งการพิสูจน์นั้น เราไม่เพียงพิสูจน์ว่าเรากำลังเดินตามการทรงเรียกอย่างแน่วแน่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสายตามนุษย์สักวันหนึ่ง ให้พระเกียรติเป็นของพระเจ้าในวันที่เราเสร็จสิ้นภาระกิจเท่านั้น แต่มันกำลังพิสูจน์ตัวเราเองกับพระเจ้าว่าเราจะถวายเกียรติพระองค์ได้อย่างไรเป็นการส่วนตัวแบบเป็นชีวิต ไม่เพียงเท่านั้นเรากำลังพิสูจน์พระเจ้าผู้ทรงเรียกเราด้วยว่าพระองค์เรียกเราเพื่อการนี้จริงหรือไม่ กำลังพิสูจน์ตัวเองต่อพระเจ้าด้วยว่าเรายินดีตายต่อตัวเองเพื่อสิ่งที่ทรงเรียกเราแค่ไหน เพื่อที่จะตอบสนองพระองค์เพียงใด   ซึ่งระหว่างทางแห่งการตอบสนองนี้ ย่อมมีทั้งการเรียนรู้ การขัดเกลา การลองถูกลองผิด การผิดพลาด การชำระและการฝึกปรือ ทุกอย่างอย่างครบรส บางครั้งดูเหมือนจะท้อแท้จนคิดได้เลยว่า เราเดินมาถูกทางหรือเปล่า? ..แต่ก็นั่นแหละเมื่อลองพิจารณาดูแล้วก็ไม่เหลือหนทางอื่นใดให้เราเดิน นอกเสียจากเดินหน้าตามเสียงที่เรียกเราแบบก้าวต่อก้าว… Read More »