Tag Archives: พระเจ้าพระศิลา

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎ทรงเป็นศิลามุมเอก‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงเป็นศิลามุมเอก *ทรงล้ำค่าคุณอนันต์ *ทรงเป็นเสาหลัก ปัจจัยแรกที่ขาดไม่ได้ *ทรงเป็นคำตอบเดียวที่เด่นชัดท่ามกลางสภาวะการณ์ *ทรงเป็นผู้ที่รักและหวงแหนบุตรพระองค์ *ทรงมั่นคงแข็งแกร่งกว่าภูผา *ทรงดำรงอยู่นิจนิรันดร รุ่นสู่รุ่น โอ้… องค์พระผู้เป็นเจ้า …แม้โลกนี้ หมิ่นค่าของกางเขน >> แต่ข้าพระองค์รักกางเขนยิ่งนักหนา …แม้ช่างก่อ ทอดทิ้งศิลามุมเอก >> แต่ข้าพระองค์ เสาะแสวงหายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด …แม้หลายสิ่งดูด้อยค่า ในสายตาคนทั่วไป >> แต่ข้าพระองค์ ปรารถนาความล้ำค่าในพระคริสต์ …แม้ดูเหมือนเล็กน้อย และแตกต่าง >> แต่ข้าพระองค์ ขอยึดพระสัญญาไว้ให้มั่น ตรึงในใจ …แม้ดูเหมือนไม่มีทางเป็นไปได้ >> แต่ข้าพระองค์ เชื่อในพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ทรงทำทุกสิ่งได้ โอ้… บรรดาบุตรพระเจ้าเอ๋ย!!! เหตุไฉน? จึงหลงลืม พระผู้เป็นดั่งศิลาเอก เหตุไฉน? จึงสั่นคลอน ยวบยาบ บนดินทราย เหตุไฉน? จึงทอดทิ้งพระองค์ผู้แสนประเสริฐ เหตุไฉน? จึงหลงไปตามกระแส เสียงข้างมาก เหตุไฉน? จึงอ่อนละอา หรือยอมแพ้ ต่อสิ่งขวางกั้นทางพระพร… Read More »