Tag Archives: พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยง

คำอธิษฐาน‬ : ฝูงแกะของพระเจ้า‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้เลี้ยงแสนดีเลิศ เสียงพระองค์เด่นชัดต่อฝูงแกะ… ทรงเฝ้าดู ; อุ้มชู แหล่งอาหาร ทรงเลี้ยงดู ; ให้อิ่มอ้วนพี ด้วยอาหารดี ทรงจัดเตรียม ; สิ่งดีๆ ไว้ให้พร้อมสรรพ ทรงประคอง ; รักษา ไม่ให้เจ็บ ทรงนำทาง ; ให้แกะที่สายตาสั้น ทรงปกป้อง ; จากฝูงหมาป่า ลอบทำร้าย ***ทรงเป็นผู้เลี้ยง ยอมวายพระชนม์เพื่อฝูงแกะ*** บัดนี้…ขอเป็นแกะที่ฟังเสียงพระผู้เลี้ยง ยอมทำตาม : เดินตาม ด้วยจดจ่อ ไม่ฟังเสียงผู้อื่น : แทนพระองค์ พระผู้เลี้ยง เพราะคุ้นเคย : เสียงชัดเจนของพระองค์ เอนตัวนอนลง : ในทุ่งหญ้าอันสมบูรณ์ที่ทรงจัดเตรียมให้ เดินตามติด : เพราะเสียงพระผู้เลี้ยงที่นำทาง ปลอดภัยอยู่ : ในทางการทรงนำ โอ้… พระองค์พระผู้เลี้ยง ทรงสำแดงความรักอันมั่นคง ทรงเมตตาด้วยพระคุณที่เปี่ยมล้น ทรงงดงามอย่างที่สุด นามว่า… Read More »