Tag Archives: พระเจ้าทรงรื้อฟื้น

คำอธิษฐาน‬ :: ‪ไม้อ้อที่ช้ำแล้วจะไม่ทรงหัก‬ ไส้ตะเกียงที่ริบหรี่จะไม่ทรงดับ‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงเป็นความหวังใจ ไม่ทรงดับตะเกียงที่ริบหรี่… ชีวิตที่เล็กน้อย ไม่ทรงหักไม้อ้อที่ช้ำแล้ว… คนที่เจ็บปวด แต่ทรงให้ทางแสงสว่าง… สวมทับความหวังใจ ใส่ความเชื่อใหม่ จุดไฟขึ้นกลางดวงใจ… ดั่งแสงเทียนท่ามกลางความมืดมิด พยุงให้ลุกขึ้นยามอ่อนล้า… ไร้ทิศทาง ไม่ทรงละทิ้ง หรือ ซ้ำเติม เมินค่า … คนต่ำต้อย ไม่ทรงบดขยี้ เขี่ยทิ้ง … ผู้อ่อนแรง ไร้ประโยชน์ ไม่ทรงทอดทิ้ง ทำร้าย … ดั่งคนไร้ค่า >> แต่ทรงช่วยชุบชีวิต รื้อฟื้นใหม่กลับสู่สิ่งดีๆ >> แต่ทรงเป็นป้อมปราการ ที่พักพิง ให้ปลอดภัยและหลับสบาย >> แต่ทรงทำให้คนอ่อนแอกลับเข้มแข็ง คนยากจนกลับมั่งมี >> แต่ทรงมอบพระสัญญาเป็นตราประทับ เครื่องประกันว่าทรงอยู่ด้วย >> แต่ทรงโอบอุ้ม และโอบกอด ครอบครองด้วยรักไร้เงื่อนไข >> แต่ทรงพากลับมาที่กางเขน ที่ๆ ทรงกระทำสำเร็จแล้ว เพื่อชนทั้งปวง*** ข้าแต่พระเจ้า… ชีวิตมีค่า << เพราะทรงไถ่ ชีวิตเริ่มต้นใหม่… Read More »