Tag Archives: พระคริสต์นำการคืนดี

คำอธิษฐาน‬ :: ‪พระคริสต์นำการคืนดี‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงเริ่มต้นความสัมพันธ์ดี ขอบพระคุณทรงยามวายพระชนม์บนกางเขน เพื่อปวงมนุษย์ ทรงนำการคืนดีกลับมายัง > บิดากับบุตร ทรงนำการคืนดีกลับมาสู่ > พี่น้อง ชาย หญิง ทรงนำการคืนดีกลับมาถึง > เพื่อนพ้อง และญาติมิตร ทรงนำการคืนดีกลับมายัง > บ้านเรือน ทุกหนแห่ง ทรงทลายกำแพงแห่ง > ความบาดหมาง และหมางเมิน ทรงนำเราทั้งหลายกลับมาสู่ >> พระที่นั่ง องค์พระบิดา ข้าแต่พระเจ้า… ด้วยโลหิตบนกางเขน : การคืนดีจึงกลับคืน ด้วยความรักของพระเจ้า : ทรงรักษาส่วนที่บาดเจ็บ ด้วยอ้อมกอดอันอบอุ่น : ทรงเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย ด้วยทรงใส่พระทัย : จึงรื้อฟื้นการคืนดีให้มนุษย์ ด้วยพระเมตตา : ทรงลงมาบังเกิด เพื่อนำการคืนดีมายังโลก ด้วยทรงระลึกถึงพระสัญญา : ทรงรักษาด้วยพระลักษณะทรงสัจจริง ด้วยการวายพระชนม์บนกางเขน :: ได้ทำลายกำแพงสูงที่ขวางกั้นการคืนดี ด้วยน้ำพระทัยที่งดงาม : ทรงเรียกเราทั้งหลายให้คืนดีกันและกัน โอ้…… Read More »