Tag Archives: ผู้เชื่อในพระเจ้า

ความสงสัยกับผู้เชื่อในพระเจ้า … เป็นของคู่กัน

🤔แม้หลายครั้งเราพยายามจะข่มความสงสัยนั้นไว้ แต่เมื่อใดก็ตามที่ .. เราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่พระสัญญาว่าไว้ ความสงสัยนั้นย่อมผุดขึ้นมาเป็นเรื่องปกติ เพราะระบบสมอง 🧠 กับ หัวใจ 🫀 ได้เชื่อมต่อ และ เรียกร้องให้ “ค้นหาคำตอบที่แท้จริง” (อันเป็นกลไกที่พระเจ้าใส่ไว้ในตัวมนุษย์เราทุกคน) ⚠️เมื่อใดก็ตามที่เราขจัดความสงสัยด้วยการข่มเอาไว้ … แทนที่จะค้นหาคำตอบที่แท้จริงให้พบ ความสงสัยนั้นจะวนเวียนกลับมาเรื่อยๆ จนกระทั่งรู้สึกผิด หรือไม่ก็ เลิกเชื่อในเรื่องนั้นๆ สิ่งนั้นๆ ไป. . .. . .. . . 🔐* ความจริงอีกด้านหนึ่ง … เราสามารถสงสัยได้ เพื่อนำพาตัวเราไปสู่การค้นหาคำตอบ หรือ ที่เรียกว่า “แสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับเราในเรื่องนั้นๆ” . . . ❌* อย่าหยุดความสงสัยไว้ที่ การเลิกเชื่อ หรือ ไม่เชื่อ !!!!! .. แต่ ..🚩 จงเดินตามความสงสัยนั้นไป หาคำตอบในพระเจ้าให้เจอ = แสวงหา จนกว่าจะพบน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับเราในเรื่องนั้นๆ📍=… Read More »