Tag Archives: ผู้นำ

ผู้นำและผู้สนับสนุน

คนเราแต่ละคนมีลิขิตของพระเจ้าในชีวิตต่างกัน ต่างก็มีจุดและตำแหน่งที่พระเจ้าให้ยืนและเรียกให้ทำ – บางคนถูกเรียกมาเป็นผู้นำ – บางคนถูกเรียกมาให้เป็นผู้ตามและสนับสนุน ไม่มีตำแหน่งใดใหญ่หรือเล็กกว่ากัน สำคัญที่เรายืนในจุดที่พระเจ้าเลือกและตั้งเราไว้เป็นพอ เพียงเท่านี้ย่อมนำพระพรอย่างมหาศาลตามพระสัญญามาถึงเป็นแน่แท้   1. กลุ่มคนที่ถูกลิขิตให้เป็นผู้นำ    ตัวอย่าง โมเสส ดาวิด อับราฮัม โยเซฟ คนจำนวนน้อยมากๆ ที่พระเจ้าจะตั้งให้เป็นผู้นำ มักมีลักษณะทำงานเป็นหัวเสมอๆ จะมีทีมงานที่พระเจ้าส่งมาช่วยเป็นแน่ การอยู่ภายใต้คนๆ หนึ่ง เป็นเพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เป็นเหมือนการฝึกฝนและค้นหาสิ่งที่พระเจ้าเรียก เป็นพื้นฐานในการต่อยอดสิ่งที่พระเจ้าใช้ เมื่อถึงวาระพระเจ้าย่อมนำเขาออกมายังจุดที่ทรงตั้งไว้   2. กลุ่มคนที่ถูกลิขิตเพื่อสนับสนุน   คนจำนวนมากที่พระเจ้าเรียกมาเพื่อให้เป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้เสริมสร้าง อุดช่องว่างและเติมเต็มผู้ที่พระเจ้าตั้งไว้เป็นผู้นำ ควรแสวงหาพระเจ้าถึงคนที่จะมาเป็นผู้นำและต้องสนับสนุนอย่างแท้จริง คนที่พระเจ้าตั้งให้เราสนับสนุนเขาและไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไร มีบุคลิกภาพและจุดอ่อนเช่นไร ก็ต้องคอยสนับสนุนเขา เพราะนั่นคืองานที่พระเจ้าเรียก คนประเภทนี้ไว้ ตัวอย่าง ทหาร 3 คนของดาวิด ไม่ว่าดาวิดจะมีจุดอ่อนอย่างไรเขาต้องคอยอุดรอยรั่วนั้น เพื่อให้ดาวิดไปต่อกับพระเจ้าได้ พระพรของดาวิดจะเป็นพระพรของเขา ระดับการสนับสนุน อยู่ที่ตำแหน่งที่พระเจ้าเรียกด้วย เช่น ตำแหน่งแรงงานจะไม่มีคนตาม ตำแหน่งผู้จัดการจะมีคนภายใต้ ทหารทั้ง 3… Read More »

บุญคุณที่ไม่ลืมเลือน

ความงดงามของชีวิตข้าพเจ้า มีคนอยู่ 4 คนที่ไม่สามารถลืมเลือนได้ เพราะชีวิตที่เป็นได้ทุกวันนี้ และงดงามได้เพราะคนๆนี้ 1. พ่อแม่ ♥    ไม่เพียงการเลี้ยงดูฝ่ายร่างกาย แต่ยังคงปลูกฝังและสร้างค่านิยม รวมถึงต้นทุนชีวิต ขั้นพื้นฐานเพื่อให้สามารถลงทุนและเกี่ยวเก็บกำไรจากชีวิตที่เหลือ ♥    เป็นคนที่ไม่คิดดอกเบี้ยไม่เอากำไร ไม่เรียกทุนคืนจากเรา แม้บางครั้งเราอาจรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านให้อาจไม่ได้อย่างที่เราปรารถนา แต่สิ่งที่ท่านให้เทออกมาจากชีวิตทั้งชีวิตของท่าน ♥    คนฉลาดย่อมมองหาการใช้งานจากสิ่งที่มี แทนการเพ้อฝันในสิ่งที่ไม่มีและร่ำร้องอยู่ร่ำไป เพราะเมื่อเริ่มด้วยสิ่งที่มีจะทำให้เราก้าวสู่สิ่งที่อยากมีและวาดฝันได้ นี่แหละคือต้นทุนชีวิตที่ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่เกิดเป็นลูกของพ่อแม่ 2. ผู้นำ ♥    ไม่เพียงแต่วางรากฐานความเชื่อ แต่กลับพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณอย่างที่ข้าพเจ้าเป็น อดทนแม้ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ หรือได้รับผลประโยชน์อะไรจากข้าพเจ้า แต่กลับทุ่มเทความรัก เวลา ความสามารถ และความห่วงใย ทุ่มเทอธิษฐานเผื่อ ♥    ที่สำคัญถึงวันหนึ่งที่เราเติบโตเพียงพอ เขากล้าที่จะมอบข้าพเจ้าคืนให้กับพระเจ้า เช่นเดียวกับพ่อแม่ที่ยอมปล่อยมือของเขา เพื่อให้เราใช้ชีวิตของตนเองและมีครอบครัวใหม่ ♥    ผู้นำทุกคนที่ก้าวเข้ามาในชีวิตข้าพเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นพระคุณพระเจ้า ที่สำแดงความรักผ่านคนเหล่านี้ พวกเขาไม่เพียงอดทน ทุ่มเท เพื่อมอบให้ แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าสายตาของเขายังคงจับจ้องมองดูชีวิตเล็กน้อยค่อยๆ เติบโตขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และนี่คือคววามเมตตาที่คนๆหนึ่งเสียสละเป็นคนนั้นที่เป็นผู้นำ ของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อข้าพเจ้าจะไปต่อกับพระเจ้าได้ *** มีหรือ?? ที่ข้าพเจ้าจะมาถึงวันนี้ได้โดยปราศจากคนๆนี้ 3. เพื่อน… Read More »