Tag Archives: บทความสร้างกำลังใจ

บทเรียนที่ทรงคุณค่า

บทเรียนที่ทรงคุณค่า  (2017-11-02 Diary Life) หากเราได้รู้ ได้เห็น หรือ ได้ยิน เรื่องราวชีวิตความผิดพลาดของผู้อื่น (ไม่ว่าจะจากเหตุการณ์ที่พบเห็นโดยบังเอิญ , จากข่าวทางทีวี หรือ โซเชี่ยล , จากคนที่รู้จัก , หรืออื่นๆ) … ก็อย่ามัวแต่วิพากษ์วิจารณ์ ว่า “ทำไมเขาถึงทำอย่างนี้” .. อย่าซ้ำเติมเขาด้วยความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพราะคนเราทุกคนต้องการกำลังใจ และ ที่พึ่งพิงในยามที่อ่อนล้าสุดๆ แต่ยังต้องก้าวเดินไปข้างหน้า การให้กำลังใจเป็นเหมือนแรงฮึดอีกเฮือกหนึ่งที่ต่อกำลังขาของเขาให้เดินต่อไปได้ อย่าปลิดชีพใครด้วยคำพูดแง่ลบ การดูหมิ่น หรือ เหยียดหยาม บทเรียนที่ทรงคุณค่า สิ่งที่ควรทำทุกครั้งเมื่อได้รู้ ได้ยิน หรือ ได้เห็นสิ่งต่างๆ  1. ขอพระเจ้าปกป้องก่อนเลย ขออย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเรา ลูกหลาน พ่อแม่ญาติพี่น้อง คนที่รัก 2. สารภาพบาป โดยการสำรวจเบื้องต้นว่า ตัวเองมีแนวโน้ม หรือ จุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดเหตุเหล่านั้นหรือไม่ และ ขอพระเจ้าชำระมากกว่าส่วนที่รู้ตัวด้วย เพราะบางครั้งคนเราก็มีบาปซ่อนอยู่ในเงามืดที่ตนเองก็ไม่รู้ตัว 3. หากสามารถมีส่วนกับบุคคลผู้ประสบเหตุได้… Read More »