Tag Archives: นมัสการ

คำอธิษฐาน : ขอให้คำสรรเสริญ อยู่ในทุกพื้นที่

“ขอให้คำจากปากของข้า และการภาวนาในจิตใจ เป็นที่โปรดปรานของพระองค์… ข้าแต่พระเจ้า… ขอเสียงแห่งการสรรเสริญดังกู่ก้องทุกพื้นที่… ขอให้ทุกผืนดิน เต็มไปด้วยบทเพลงคำสรรเสริญ… ขอคำสรรเสริญปรากฏทุกซอกมุมแผ่นดินโลก… ขอทุกครัวเรือน อาคาร มีเสียงโห่ร้องสรรเสริญนามพระองค์ เล็ดลอดตามผนัง.. ขอให้คำสรรเสริญเป็นที่โปรดปรานของพระองค์… โอ้… แผ่นดินโลกเอ๋ย… จงสรรเสริญนามพระเจ้า ขอพระนามบริสุทธิ์ได้รับการยกชู ขอพระนามประเสริฐได้รับการกล่าวถึง ขอพระเกียรติ พระสิริ ทอแสงบนแผ่นดินนี้ ขอทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก… เป็นความชื่นบาน ขอทรงให้ความอ่อนล้า… ถูกแทนที่ด้วยกำลังใหม่ ขอความหมดหวัง สิ้นไร้หนทาง… ถูกปลดปล่อยด้วยประตูแห่งความหวัง ขอความแห้งแล้งหมดสิ้น… ด้วยลำธารของพระองค์ ขอความอุดมสมบูรณ์… ในทุ่งหญ้าแดนสงบของพระเจ้า ขอความปลอดภัย… แก่ผู้ที่พักพิงในแผ่นดินของพระเจ้า ขอความเศร้าหมอง… มลายไป ด้วยคำสรรเสริญ ขอทรงแทรกแซงท่ามกลางความอยุติธรรม… เพื่อผดุงธรรม แด่คนชอบธรรม ขอทรงครอบครองแผ่นดินโลก… ด้วยสันติสุขของพระคริสต์ ขอปลดปล่อยผู้คนจากโซ่ตรวน… ด้วยพลังคำสรรเสริญ ขอทรงปรากฏชัยชนะ… แก่ทุกๆ ย่างก้าว แด่ผู้ที่ให้คำสรรเสริญนำทาง ข้าแต่พระเจ้า… ให้แผ่นดินเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้า ให้ประชาชาติเฝ้า ให้เข้าเฝ้า ก้มกราบพระองค์ ด้วยว่า พระองค์… Read More »

BOWL การเทและมอบให้พระเจ้า

ในแต่ละครั้งที่เราก้าวเข้ามาหาพระเจ้าต้องเป็นเหมือนภาชนะเปล่าที่พร้อมจะให้พระเจ้าเทสิ่งใด แบบไหนก็ได้ให้กับเรา หากเราเข้ามาแบบภาชนะที่มีน้ำอยู่แล้ว มีอะไรอยู่ในภาชนะอยู่แล้ว ปริมาณที่เราจะได้รับ คือ … ปริมาณเท่ากับช่องว่างที่เหลือเท่านั้น  เหลือช่องว่างมากเพียงใดพระเยซูก็จะทรงเติมให้เต็มได้เพียงนั้น ภาพ : อ่างที่มีน้ำอยู่แล้วบางส่วน / อ่างที่มีน้ำเต็มแล้ว / อ่างที่ว่างเปล่า ขนาดของการรับน้ำทั้ง 3 อ่าง ย่อมได้ขนาดต่างกัน >> การรับจากพระเจ้า คือ ขนาดช่องว่างที่ระดับน้ำถึงปากอ่างนั้นเอง   BowL : การรับจากพระเจ้า ดังนั้นทุกครั้งที่เราเข้ามาหาพระเจ้า เราควรเคียร์อ่างของเราให้ว่างเปล่า เพื่อจะสามารถรับน้ำใหม่อย่างเต็มขนาดจากพระเจ้าในทุกครั้ง *** เหตุนี้เองแม้หลายคน แสวงหาพระเจ้าเหมือนกัน  มีความต้องการอย่างแรงกล้าเช่นเดียวกัน … แต่กลับได้รับต่างกัน อันเนื่องจากช่องว่างนี้นั่นเอง แน่นอนว่าขนาดอ่างที่ใหญ่ย่อมมีช่องว่างมากกว่าเมื่อเทียบพื้นที่สมมาตร  ชีวิตที่ได้รับการขยายให้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิม ย่อมมีพื้นที่ที่พระเจ้าใส่ให้ได้มากกว่าเดิม แต่ในขณะที่บางคนขนาดใหญ่กลับเข้ามาด้วยน้ำที่มีอยู่เดิม ย่อมเหลือพื้นที่เพียงน้อยนิด แทนที่การถูกเติม … ดังนั้นการเข้าหาพระเจ้าขนาดเล็กใหญ่หาใช่ตัวกำหนดทั้งหมด  หากไม่เคียร์ให้พื้นที่ว่างมากเท่าไร ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ขนาดใหญ่เสียเปล่ากลับรับได้เพียงน้อยนิด อาจน้อยเสียกว่าคนที่ขนาดเล็กแต่เคียร์พื้นที่ในอ่างของตน จนเหลือช่องว่างให้พระเจ้าได้มากกว่าก็เป็นได้ BowL : การเทออก มอบให้พระเจ้า ในขณะที่เมื่อเราเทออกให้กับพระเจ้า… Read More »

ทูตสวรรค์ : ทูตสวรรค์ดีดพิณ

ทูตสวรรค์ร่างใหญ่กว่ามนุษย์ปกตินิดหน่อย ใส่ชุดสีขาวขุ่นๆ คล้ายผ้าดิบนั่งบนเก้าอี้ตัวใหญ่พนักพิงเป็นซี่ๆ สีขาวโปร่งแสง ในมือของทูตสวรรค์ตนนี้ถือพิณตัวใหญ่ตั้งฉากกับพื้น พิณมีลักษณะสีน้ำตาลประกายทองและเงิน มีสายสีทองสลับเงินสะท้อนออกมาเป็นแสงคล้ายสีรุ้งอ่อนๆ ระเรื่อๆ นิ้วมือบรรจงดีดพิณ สายตามุ่งมั่นดูหนักแน่นมั่นคงและยำเกรง บรรยากาศของเสียงเพลงที่ลอยมากระทบหูของข้าพเจ้า แสดงถึงการทรงประทับอยู่ขององค์ผู้บริสุทธิ์และสัตย์จริง สัมผัสได้ถึงความขึงขังจริงจังของทูตสวรรค์ตนนี้ที่ยำเกรงและพยายามสื่อออกมาถึงทุกสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ ณ เวลานี้ ลักษณะของทูตสวรรค์ตนนี้มองดูคล้ายชายผู้บึกบึน อีกทั้งแข็งแกร่ง เข้มแข็งประดุจดั่งนักรบที่สวมใส่ชุดเกราะครบเครื่องพร้อมสำหรับการออกรบและประจัญหน้าต่อทุกสิ่งที่รู้อยู่แก่ใจด้วยว่าเบื้องหน้า…คือ…สงครามแบบใด และยุทธศาสตร์ต้องเป็นไปอย่างไร อีกทั้งสายตาที่แน่วแน่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือชัยชนะและธงชัย เสมือนกับจะทำให้ศัตรูพ่ายแพ้เสียแต่ยังไม่ต้องเริ่มด้วยซ้ำ… แต่มองดูก็คล้ายหญิงสาวที่อ่อนโยนและอ่อนละมุนที่กำลังบรรเลงบทเพลงท่ามกลางแสงที่กระทบทำให้ความงามนั้นยิ่งชัดเจนและเด่นขึ้น บทเพลงนั้นกำลังบรรเลงมอบถวายแต่องค์พระเยซูที่ประทับ ณ เบื้องหน้า ยิ่งส่งเสริมทำให้การมองเห็นพระเยซูชัดเจนแจ่มแจ้งจนกระทั่งแทงทะลุเข้าไปยังความรู้สึกภายในถึงความอ่อนละมุนที่พระเยซูมีและทรงสมควรแก่การสรรเสริญเพียงใด เห็นทูตสวรรค์งดงามแล้ว แต่ความงดงามนั้นก็เพื่อที่จะสรรเสริญองค์พระเยซูผู้ประทับอยู่เบื้องหน้า พระรัศมีและสง่าราศีของพระเยซูทำให้เสียงบทเพลงของทูตสวรรค์เป็นเพียงเสียงที่ขานรับความงดงามอย่างหาที่สุดไม่ได้ หาที่เปรียบก็ไม่ได้และบรรยายถึงพระองค์ผู้ทรงสมควร แลดูองค์พระเยซูทอดพระเนตรมาทางข้าพเจ้า ทำให้ความรู้สึกที่ตื้นตันได้เอ่อล้น ทรงสัมผัสและรับรู้ถึงความรู้สึกข้างในของข้าพเจ้า ณ เวลานี้ และตัวเองกลับพบว่ามันไม่สำคัญเลยว่า ข้าพเจ้าจะต้องเผชิญสิ่งใด ขอแต่เพียงได้เผชิญหน้ากับพระองค์ก็คุ้มแล้วซึ่งทุกสิ่งที่ยอมวางลง… จากการเพ่งมองดูและเพลิดเพลินกับบทเพลงที่บรรเลงอยู่ในชั่วขณะหนึ่ง เมื่อได้สัมผัส ได้แลเห็นองค์ประกอบตรงหน้าอย่างครบถ้วนรอบๆ แล้ว ในทันใดนั้นทูตสวรรค์ตนนี้ก็ได้ลุกขึ้นจากที่นั่งของเขา ข้าพเจ้าถึงกับตะลึงในสิ่งที่ตาเห็นเพราะร่างของเขาไม่ได้ใหญ่กว่ามนุษย์เพียงเล็กน้อยเหมือนตอนที่นั่งเลยสักนิด … ความสูงใหญ่ของทูตสวรรค์ตนนี้มีขนาดใหญ่จนชนเพดาน เหมือนต้องก้มหน้าลงด้วยซ้ำ เพราะพื้นที่คับแคบไปเสียแล้ว ปีกทั้ง 2 ได้สยายออกพร้อมๆ กับเหลียวหน้ามามองข้าพเจ้าและยิ้มมุมปากด้วยความเคร่งขรึม พร้อมทั้งเอ่ยว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์… Read More »