Tag Archives: นกคุ่ม

บทเรียนในการเร่งเร้าเอาในสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้า

กดว.11:4-35 นกคุ่ม 4คนที่ปะ‌ปนมากับเขาทั้งหลายเป็นพวกที่มีความอยากกินเป็นอย่างมาก และคนอิส‍รา‍เอลก็ร้องไห้คร่ำครวญอีกด้วยว่า “ใครจะให้เนื้อเรากิน? 5เราคิดถึงปลาที่เราเคยกินโดยไม่ต้องซื้อในอียิปต์ อีกทั้งแตง‌กวา แตง‌โม กระ‍เทียมจีน หอม‌ใหญ่ หัวกระ‍เทียม 6บัดนี้จิตใจของเราก็ห่อเหี่ยว เราไม่เห็นอะไรเลยนอกจากมานานี้” 7(มานานั้นเหมือนเมล็ดผักชี สีของมันเหมือนยางไม้ตะคร้ำ 8ประ‍ชา‌ชนจะออกไปเก็บมาโม่ด้วยหินโม่หรือตำในครก และใส่หม้อต้มทำขนม รสของมานาเหมือนรสของขนมคลุก‌เคล้าด้วยน้ำมัน 9เมื่อน้ำค้างตกลงมาเหนือค่ายตอนกลาง‌คืน มานาก็จะตกลงมากับน้ำค้างด้วย) 10เมื่อโมเสสได้ยินประ‍ชา‌ชนร้องไห้กันไปทั่วตระ‍กูลต่างๆ โดยแต่ละคนอยู่ที่ประตูเต็นท์ของตน และพระ‌ยาห์‍เวห์กริ้วอย่างยิ่ง โมเสสก็ไม่พอใจด้วย 11โมเสสจึงกราบทูลพระ‌ยาห์‍เวห์ว่า “ทำไมพระ‌องค์จึงทรงให้ผู้รับใช้ของพระ‌องค์ลำบากเช่นนี้? ทำไมข้าพระ‌องค์จึงไม่เป็นที่โปรด‍ปรานต่อพระ‌องค์? พระ‌องค์จึงทรงวางภาระเรื่องประ‍ชาชนทั้งหมดนี้ลงบนข้าพระ‌องค์ 12ข้าพระ‌องค์ตั้งครรภ์คนพวกนี้มาหรือ? ข้าพระ‌องค์คลอดคนพวกนี้หรือ? พระ‌องค์จึงตรัสกับข้าพระ‌องค์ว่า ‘จงโอบอุ้มเขาทั้งหลายไว้ในอกของเจ้าเหมือนพี่เลี้ยงโอบอุ้มเด็กทารก และนำไปยังแผ่นดินที่พระ‌องค์ทรงปฏิ‍ญาณต่อบรรพ‍บุรุษของเขา’ 13ข้าพระ‌องค์จะหาเนื้อจากไหนมาให้แก่คนทั้งหมดนี้? เพราะพวกเขาร้องไห้ต่อข้าพระ‌องค์ว่า ‘ขอเนื้อให้เรากิน’ 14ข้าพระ‌องค์ไม่สามารถโอบอุ้มคนเหล่านี้แต่ลำพังเพราะเป็นภาระหนักเกินไปสำหรับข้าพระ‌องค์ 15ถ้าพระ‌องค์จะทรงทำต่อข้าพระ‌องค์เช่นนี้ และถ้าข้าพระ‌องค์เป็นที่โปรดปราน ก็ขอทรงประ‍หารข้าพระ‌องค์ทันทีเถิด ขออย่าให้ข้าพระ‌องค์เห็นความทุกข์ยากของข้าพระ‌องค์เลย” ผู้ใหญ่เจ็ดสิบคน 16พระ‌ยาห์‍เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงรวบรวมพวกผู้ใหญ่ในอิส‍รา‍เอลให้เราเจ็ดสิบคน เป็นคนที่เจ้ารู้ว่าเป็นผู้ใหญ่ของประ‍ชา‌ชนและเป็นเจ้าหน้าที่ของเขาทั้งหลาย จงพาพวกเขามาที่เต็นท์นัดพบและให้ยืนอยู่พร้อมกับเจ้าที่นั่น 17เราจะลงมาสนทนากับเจ้าที่นั่น และเราจะเอาจากวิญ‍ญาณที่มีอยู่บนเจ้ามาใส่บนคนเหล่านั้นด้วย และให้เขาทั้งหลายแบกภาระของประ‍ชา‌ชนเหล่านี้ร่วมกับเจ้า เพื่อเจ้าจะไม่ต้องแบกคนเดียว 18และจงกล่าวกับประ‍ชา‌ชนว่า ‘ให้พวกท่านชำระตัวให้บริ‍สุทธิ์ในวันพรุ่งนี้ และท่านจะได้รับประ‍ทานเนื้อเพราะพวกท่านร้องไห้ต่อพระ‌กรรณของพระ‌ยาห์‍เวห์ว่า “ใครจะทำให้เรามีเนื้อกิน? เมื่ออยู่ในอียิปต์เราก็สุขสบาย”… Read More »