Tag Archives: ท้อใจ

ทูตสวรรค์ : พระเยซูกับทูตสวรรค์ทั้ง 4‏

ครั้งนึงข้าพเจ้าเคยอยู่ในสภาวะที่รู้สึกว่า … ?? ทำไมมีแต่เราที่ยืนอยู่ตรงนี้ ?? สงครามนี้จะมีใครสักคนร่วมด้วยไหม ?? จะผ่านมันไปได้อย่างไร ย่านฟ้าที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เกินตัว เป็นเราจริงๆ หรือที่ต้องอยู่ตรงนี้ ?? ถ้าเรายังคงสู้ต่อไป ใครกันที่จะดูแลและช่วยเหลือส่วนอื่นๆ ของชีวิตเรา พ่อแม่พี่น้อง ความเป็นอยู่ของเรา… ….. ความรู้สึกที่อยากให้ทุกอย่างผ่านไปและจบสิ้น การเร่งรัดเกิดขึ้น แม้รู้ว่ายังไม่ใช่เวลาและพระองค์ยังทำการของพระองค์ไม่เสร็จในเรา…. อยู่มาวันนั้น ขณะที่ข้าพเจ้าร้องเรียกหาพระองค์…. ข้าพเจ้าเห็นพระเยซูเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า ครั้งนี้ทรงมาพร้อมกับทูตสวรรค์ที่ยืนอยู่ด้านหลังของพระองค์อีก 4 ตน (แต่ใบหน้าของทูตสวรรค์ทั้ง 4 ช่างดูเศร้าเหลือเกิน) พระเยซู ตรัสกับข้าพเจ้าว่า : “เรารู้ว่าเจ้าเหนื่อย แต่ใจของเจ้าไม่อาจละทิ้งเราไปได้ นี่แหนะ เรามีความจริงบางอย่างที่เจ้าไม่เคยรู้จะบอกแก่เจ้า ทูตสวรรค์ทั้ง 4 ทำงานร่วมกับเจ้า เขาทำงานได้เมื่อเจ้าลุกขึ้นและเขาจะทำไม่ได้เมื่อเจ้าไม่ลุกขึ้นหรือก้าวไป เพราะทูตสวรรค์ทั้ง 4 มีหน้าที่ตามนี้คือ 1. ทูตสวรรค์แห่งการปกปักรักษา >> ผู้ดูแลบุคคลที่เจ้ารัก วัตถุที่เราให้หรือสิ่งต่างๆ ที่เจ้าเป็นกังวลว่าผู้ใดจะดูแล เรานี่แหละเป็นพระเจ้าที่ตั้งทูตตนนี้ไว้ดูแลสิ่งเหล่านั้น 2. ทูตสวรรค์แห่งการเสริมแรง >> เมื่อเจ้าหมดแรงหรืออ่อนแรงจากการสู้รบในย่านฟ้า… Read More »