Tag Archives: ทำตามคำสั่ง

คำสั่งที่มากขึ้น‏

การปล้ำสู้ที่สำเร็จจะนำมาซึ่งสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้เราได้มีส่วนร่วม หรือเรียกง่ายๆ ว่า พระองค์จะมี order ให้เราได้ทำร่วมกับพระองค์ รวมถึงยอมเป็นทางผ่านให้พระองค์ได้ทำผ่านชีวิตเล็กๆ ของเราเอง…หลังจากผ่านการปล้ำสู้ในความสัมพันธ์เพื่อให้ได้พระองค์ เพื่อจะอยู่กับพระองค์แล้วนั้น พระเจ้าจะมีบางสิ่งที่มอบหมายให้เราทำ คราวนี้จะไม่ได้มาจากเราจะทำอะไรให้ แต่มาจากพระองค์เรียกให้เราทำอะไรต่างหาก การตอบสนองของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นตอบสนองตามที่พระองค์ปรารถนาในเราหรือทำผ่านเรา แทนที่จะตอบสนองตัวเองเพื่อพระองค์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักได้มาหลังจากการมีความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ และเฝ้ารอคอยคำสั่งจากพระองค์เท่านั้น พระเจ้าจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยและรอบตัวเราก่อน ดูเหมือนบางอย่างจะไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายวิญญาณ แต่จงเชื่อฟังและทำตามเถิด เพราะมันจะมีผลต่อจิตวิญญาณที่ยอมจำนนและไวขึ้นของเรา จงเรียนรู้ทั้งถูกและผิดแล้วค่อยๆ พัฒนาพร้อมกับสังเกตุสิ่งที่พระองค์ทำในเรา การเคลื่อนไหวของพระองค์แต่ละครั้งเมื่อเราตอบสนองในแต่ละครั้ง เพื่อเราจะค้นหาของประทานและการเจิมที่เป็นของเราอย่างเฉพาะเจาะจง และเราจะรู้และมั่นใจการทรงเรียก หรือที่เรียกว่าจุดที่เราต้องยืนในแผนการณ์ของพระเจ้า ระหว่างนั้นนอกจากการเรียนรู้แล้ว เราจะพบกับการขัดเกลา บ้างก็เอาความบาปที่ซ่อนอยู่ออกไป บ้างก็เอาอุปนิสัยที่เหมือนปกติแต่มันเป็นอุปสรรคส่วนตัวในการยอมจำนน หรือทำให้เรายืดเยื้อในการตัดสินใจให้กับพระองค์ … *** ถ้าเราสัตย์ซื่อที่จะเรียนรู้ รับผิดชอบ ในสิ่งเล็กน้อยที่พระเจ้าให้กับเรา พระองค์จะเริ่มขยายขอบเขตให้ใหญ่ขึ้น กว้างขึ้น ลึกขึ้น และหลากหลายมากขึ้น ภาพ : การโยนลูกบอล 1 ลูกย่อมง่ายกว่าโยนพร้อมกัน 5 ลูก เมื่อพระเจ้าขยายขอบเขต order ให้เรามากกว่า 1 นั่นหมายความว่าเราจะถูกบีบให้ใช้ศักยภาพภายในมากขึ้น เต็มขนาดมากขึ้น ฝึกฝนเพิ่มเติมมากขึ้น และที่สำคัญคือ… Read More »