Tag Archives: ทรหดอดทน

อดทนให้ผ่านไป

จะมีบางเวลา บางเรื่องที่เราไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก นอกเสียจากอดทนให้มันผ่านไปให้ได้ 1.    อดทนอย่างนิ่งสงบ •    เป็นการเฝ้ารอคอยอย่างนิ่งสงบ •    ต้องจัดการใจภายในที่ร้อนรุ่มให้สงบลง •    ต้องจัดการความเดือดเนื้อร้อนใจให้นิ่งลง •    ต้องจัดการตนเองด้วยการมอบความอยากจะลุกขึ้นทำสิ่งต่างๆ เองแทนที่พระเจ้าด้วยอารมณ์ให้สงบลง •    เป็นการอดทนที่ใช้ความวางใจในพระเจ้าของตน ว่าจะ “ทรงอยู่ฝ่ายเราเป็นแน่” •    เมื่อเราสามารถจัดการใจตนเองให้สงบลงได้เมื่อไร เมื่อนั้นจะพบว่าพระเจ้าทรงพระคุณ และเริ่มมองเห็นแผนการณ์การทำงานของพระเจ้าทีละขั้นทีละตอนอย่างเข้าใจมากขึ้น เพราะการมอบให้พระเจ้าด้วยความวางใจในพระองค์ได้เกิดขึ้นแล้ว •    ยิ่งสงบเร็วและมากเท่าไร ยิ่งปลอดภัยและเห็นการทำงานของพระเจ้ามากเท่านั้น ยิ่งทำให้เข้าใจในน้ำพระทัยพระเจ้าในเรื่องนั้นได้มากขึ้นเท่านั้น ยิ่งรับรู้ถึงความล้ำลึกของพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น สดุดี 62:5  จิต‍ใจของข้าพ‌เจ้าสงบคอยพระ‍เจ้าเท่า‍นั้นเพราะความหวังของข้าพ‌เจ้ามาจากพระ‍องค์ 2.    อดทนด้วยความหวังใจ •    แม้หลายสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามความคาดหมาย •    ไม่เป็นไปตามแผนความคิดของตนเอง •    ไม่ได้ดั่งใจต้องการ •    บางครั้งเกินการควบคุมของตนเอง จนกระทั่งมองหาจุดจบที่ดีไม่เจอ •    เป็นความอดทนที่ต้องอาศัยความหวังใจ เป็นน้ำหล่อเลี้ยงความเชื่อของตนเอง เพราะอาจต้องใช้เวลานานเกินกว่าความปรารถนาของตนเองที่ตั้งไว้ แน่นอนมนุษย์ชอบอะไรที่ตนเองควบคุมได้และรักที่สิ่งต่างๆ เป็นไปตามที่ตนเองคิดหมายไว้ แต่เมื่อมันตรงกันข้าม… ความคาดคั้น การบีบบังคับ การเร่งเร้า จึงเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และทำให้ความอดทนร่นสั้นลงอย่างรวดเร็วหรือทันที จนถึงจุดหมดความอดทน… Read More »