Tag Archives: ถุงหนังองุ่นใหม่

เต็มแล้ว (ขยายศักยภาพ / ถุงหนังองุ่นใหม่)

น้ำที่เต็มขันแล้ว ต่อให้เทมากแค่ไหนก็รับได้เท่านั้น เว้นเสียแต่จะเปลี่ยนขันใหม่ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น  จึงจะสามารถรับปริมาณน้ำได้มากขึ้น  ชีวิตของเราก็เช่นกัน การขยายศักยภาพ ความสามารถ ตะลันต์ ของประทาน และขนาดของใจสัมพันธ์ตรงตามขนาดที่เราจะได้รับเสมอ  หากต้องการมากขึ้น ปรารถนามากขึ้น ในขณะที่เต็มแล้ว จำเป็นต้องยอมเปลี่ยนและขยายออกให้ใหญ่มากยิ่งขึ้น   ขยายให้ใหญ่มากขึ้น คนที่เต็มประสิทธิภาพของตนเองแล้ว ทำอย่างไรก็ได้ไม่มากไปกว่านี้ มีแต่จะวนเวียนอยู่ที่เดิม แม้จะเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการก็ตาม เมื่อเต็มศักยภาพแล้ว …  หากต้องการและปรารถนามากยิ่งๆ ขึ้น จำเป็นต้องยอมทิ้งขนาดเก่าๆ หรือสิ่งเก่าๆ ลง เพื่อให้พระเจ้าเติมสิ่งใหม่ ขนาดที่มากกว่าเดิมลงมา …ดูเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่  แต่แท้จริงการเริ่มต้นใหม่นี้เป็นการเริ่มในขนาดที่ใหญ่ขึ้น step ที่สูงขึ้นกว่าเดิม หลายครั้งพระเจ้าเค้นศักยภาพภายในของเราออกมา ด้วยแรงกดกันบ้าง วิกฤตการณ์บ้าง ตัวอย่างเช่น คนที่เผชิญวิกฤตตรงหน้าสามารถทำอะไรที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ทำมาก่อน คนที่บ้านกำลังไฟไหม้ สามารถยกตู้เย็นหรือของชิ้นใหญ่กว่าตัวเองได้อย่างสบายๆ แม้จะไม่รู้ตัวก็ตาม หรือคนที่เป็นแม่สามารถอดทนได้มากกว่าสภาวะปกติก่อนมีลูกได้อย่างมากมาย สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงระบบภายในมนุษย์ที่พระเจ้าใส่และสร้างไว้แต่ดั้งเดิมแล้ว ในชีวิตฝ่ายวิญญาณก็เช่นกัน เป็นไปได้ที่เมื่อเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าไปเรื่อยๆ ศักยภาพภายในถูกจำกัดด้วยความเคยชิน ค่านิยม และประสบการณ์ในอดีต  จึงวนเวียน ดูเหมือนยังคงรักษาสภาพฝ่ายวิญญาณไม่ให้ร่วงหล่นได้ แต่ก็ไม่สามารถทะลุทลวงไปข้างหน้ามากขึ้นได้ ไม่สามารถลึกเข้าไปมากกว่าเดิมได้ เสมือนว่าถึงทางตัน บางคนอาจถึงจุดอิ่มตัวไปเลยก็เป็นได้ ***… Read More »