Tag Archives: ซ่อนข้าไว้

คำอธิษฐาน‬ : ‪ขอทรงซ่อนข้าไว้‬

‎“♣ ข้าแต่พระเจ้า…. ♣ ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ … ใต้ปีกแห่งพระคุณอันแข็งแกร่งของพระองค์ ♣ ขอทรงซ่อนไว้ … ใต้ร่มเงาแห่งความรักอันแสนชื่นใจ ให้ได้พักพิงนิ่งสงบ ♣ ขอทรงซ่อนไว้ … ในเกราะกำบังอันเข้มแข็ง ไม่มีใครหรือสิ่งใดอาจทำลายได้ ♣ ขอทรงซ่อนไว้ … ในพระสิริ ทอสาดแสงทะลวงใจ ความหวังใหม่ ♣ ขอทรงซ่อนไว้ … อย่างมิดชิดเพื่อพระองค์แต่นามเดียว ♥ พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ธรรมและเที่ยงตรง…. ♥ ขอทรงปกคลุมข้าพระองค์ให้มิดจากสายตาของศัตรู ♥ ขอทรงเก็บซ่อนไว้ให้ห่างจากการมุ่งร้าย และปองร้าย ♥ ขอทรงแอบซ่อนไม่ให้ความชั่วร้ายค้นหาข้าพระองค์เจอ… ทั้งจากคน สถานการณ์ วิญญาณชั่ว ♥ ขอทรงปิดไว้ให้พ้นจากแผนการณ์อันคดโกง และแย่งชิง ♠ โอ้…. พระองค์เจ้าข้า ♠ เมื่อข้าพระองค์ซ่อนตัวในพระองค์ … ♠ ขอทรงลุกขึ้นต่อสู้ : ขับไล่ ทำลาย ทุกสิ่งที่มุ่งร้าย ♠ ขอทรงโอบกอด… Read More »