Tag Archives: ซาอูล

อย่าเปรียบเทียบ

อย่าเปรียบเทียบกับผู้อื่น ให้ตนเองดูด้อย!!! อย่าเปรียบเทียบกับผู้อื่น เพื่อให้ตนเองดูสูงส่ง!!! ***เพราะแท้จริงกำลังก้าวสู่หลุมพรางแห่งการแข่งขัน แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ซึ่งก่อให้เกิดการหมิ่นประมาทการทรงสร้างของพระเจ้า สิ่งใดหรือ? แม้เล็กน้อยที่พระเจ้าไม่ได้ใส่ให้ มีหรือ? ไร้คุณค่าซึ่งพระเจ้าทำ ดังนั้นการไม่นำตนเข้าสู่การเปรียบเทียบ ย่อมไม่เป็นเหตุให้ผิดพลาด ด้วยการตกหลุมพรางแห่งการฆ่าฟันด้วยการริษยาและน้อยใจ ซาอูลเปรียบเทียบดาวิด เมื่อมีคนร้องเพลงซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ ดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ แท้จริง ดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ จริงหรือ? ในเวลานั้น เขายังเป็นเด็กน้อยที่เพิ่งเริ่มต้นเอง การร้องเพลงของผู้คนก็แค่ ♦    ให้คล้องจอง ♦    พระเจ้าใส่ถ้อยคำลงไปในปากเขา คนร้องเองก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า มีคำเหล่านั้นได้อย่างไร เพื่อเป็นการพยากรณ์ ♦    การใช้ชื่อซาอูลขึ้นต้นเป็นการให้เกียรติซาอูลก่อน แต่ด้วยใจเปรียบเทียบซาอูลไม่ทันได้คิดทบทวน ไม่ทันได้ยั้งคิดเลย แม้แต่น้อย ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องให้เขาทำสิ่งชั่วร้ายต่อดาวิดมากมาย จนกระทั่งถึงต่อพระเจ้า เพราะเปิดช่องให้มารซาตาน ใช้จุดอ่อนของการเปรียบเทียบให้เลยเถิดไปไกล 1 ซมอ.18:7-9 18:7 และเมื่อพวกผู้หญิงเต้นรำรื่นเริงกันอยู่นั้นก็ขับร้องรับกันว่า “ซาอูลฆ่าคนเป็นพัน ๆ และดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่น ๆ” 18:8 ซาอูลทรงกริ้วนัก คำที่ร้องกันนั้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระองค์เลย พระองค์ตรัสว่า “เขาสรรเสริญดาวิดว่าฆ่าคนเป็นหมื่น ๆ ส่วนเราเขาว่าฆ่าแต่เพียงเป็นพัน… Read More »