Tag Archives: ชีวิตไต่ระดับ

ชีวิตไต่ระดับ

ชีวิตไต่ระดับ บางสิ่งที่เราเคยปฏิเสธ … แต่หากถึงวาระที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลง >> จงยอมรับ และ เรียนรู้ในทุกๆ ทาง (แม้แต่ทางที่เราเองเคยปฏิเสธ) เพื่ออนาคตบั้นปลายชีวิตเรา จะถูกยกขึ้นในระดับที่สูงกว่าที่เราวาดฝันไว้ ชีวิตไต่ระดับ … ย่อมต้องสูงขึ้น และ ย่อมมีสิ่งที่เราเองไม่เคยรู้ , ไม่เคยเข้าใจ , หรือ เคยรู้ แต่เก่าไปแล้ว , เคยเข้าใจ แต่ตอนนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่ … อย่าคิดตัดสินใคร .. เพราะความรู้อันอ่อนด้อยของตนเอง (อาจเพราะเรายังไม่เข้าใจในทุกมุม หรือ ขาดประสบการณ์บางด้าน) อย่าชี้นิ้วไปที่ใคร .. เพราะวันหนึ่งเราเองอาจเข้าใจสิ่งนั้น จะได้ไม่ละอายใจในความผยองอันเกิดจากความด้อยประสบการณ์ของตนเอง แต่ จงตั้งธงของเป้าหมายไว้ให้ชัด >> เพื่อเดินไปอย่างไม่ลดละ จงปักธงปณิธาณไว้ให้มั่น >> เพื่อจะไม่เดินหลงไป จนหลงลืมโดยสิ้นเชิงว่า “ความรักแรกเริ่มคือสิ่งใด” … การยอมรับ และ ก้าวไปในสิ่งที่เคยปฏิเสธไว้ (หากสิ่งนั้นไม่ใช่บาป) … เราต้องก้าวข้ามความหยิ่ง และ ปลดล็อกตนเองก่อน… Read More »