Tag Archives: ชีวิตสู่ความไพบูลย์ของพระเจ้า

พัฒนาชีวิตสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์

ชีวิตคนเรามีหลายด้าน หลายองค์ประกอบ … เมื่อใดก็ตามที่เรามุ่งเน้นเพียงแค่อย่างเดียว เมื่อนั้นความบิดเบี้ยว >> จะนำพาไปสู่วังวนเดิมๆ ที่ไม่อาจก้าวข้ามไปถึง step ที่สูงขึ้น หรือ ก้าวไม่พ้นจากจุดเดิมๆ ~ เพราะบางสิ่งไม่ได้เกิดขึ้น ด้วยมุมเดียว ด้านเดียว~ เพราะบางครั้งที่ไปต่อไม่ได้ เพราะสุดทางแล้ว การเดินกับพระเจ้า หรือ การใช้ชีวิตก็ตามแต่ … จำเป็นต้องเรียนรู้ และ เข้าใจในหลากหลายมุม เพื่อจะก้าวต่อไปข้างหน้าการเติบโตขึ้น .. คือ “การที่เราต้องขยายชีวิตออก ทั้งมุมมอง และ พัฒนาการด้านต่างๆ” หากแต่เรายึดสิ่งเดิมๆ ประสบการณ์เดิมๆ ไว้ โดยไม่พัฒนาสิ่งอันใดต่อไปเลย .. สิ่งที่เคยมี , เคยเป็น , เคยได้รับ >>> ก็เป็นเพียงแค่ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต มันไม่สามารถคงทนตลอดไป ด้วยเหตุผลที่ว่า “ตัวเราเองไม่สามารถรักษาระยะได้” . การรักษาประสบการณ์ต่างๆ ไว้ให้คงทนกับเรายาวนาน คือ “การรักษาเงื่อนไขที่ทำให้สำเร็จนั้นไว้ให้ได้”~ บางคนฝันหวานถึง “การเจิมที่เคยได้รับ” (แต่หลงลืมมาตรฐานความสดใหม่)~… Read More »