Tag Archives: ชิงดีชิงเด่น

เล็กน้อย

แม้ข้าพเจ้าจะเล็กน้อยแต่พระเจ้าก็ไม่เคยหมิ่น แต่กลับให้เกียรติ พระเจ้าผู้แสนดีไม่เคยหมิ่นประมาทหรือประเมินคุณค่าของเราให้ด้อยค่าต่ำลงด้วยการมองว่าเราเล็กน้อย แต่ทรงให้เกียรติแก่ผู้ที่แสวงหาและมีใจปรารถนาหาพระองค์เสมอ เพราะแท้จริงพระองค์ไม่เคยสร้างใครให้ด้อยหรือต่ำกว่าใครเลย แต่ทรงใส่คุณค่า ศักยภาพ ความสามารถให้แตกต่างกันในแต่ละด้าน เพื่อบรรจบลงที่การเสริมสร้าง แต่มนุษย์มักคิดผิดตามแบบฉบับของโลกที่เสื่อมลงด้วยบาปแห่งการแก่งแย่งชิงดีและแข่งขัน ยอมรับไม่ได้ที่ตนเองจะมีน้อยกว่าผู้อื่นในบางด้าน ไขว่คว้าที่จะอยู่เหนือกว่าผู้อื่นในทุกๆ ด้าน จนลืมไปว่าแท้จริงแล้วในบางด้านเราเองก็เด่นกว่า เหนือกว่า เพราะพระเจ้าปรารถนาให้ความสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันโดยการพึ่งพากันและกัน และมนุษย์ต่อพระเจ้าโดยการพึ่งพาพระองค์ สิ่งที่จุดประกายทำให้คนเรามองว่าตนเองเล็กน้อย คือ การไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี หรือเท่ากับไม่พอใจในสิ่งที่พระเจ้าให้ หรือเท่ากับต่อว่าพระเจ้าว่าบกพร่องนั่นเอง อยากจะมี อยากจะได้ อยากจะเป็นแบบที่คนอื่นเป็น มี ได้… แท้จริงพระเจ้าทรงสมบูรณ์รอบด้าน ทั้งเงื่อนเวลา ปริมาณ คุณภาพ ทั้งปลีกย่อยและภาพรวม ทั้งมิติกาย ใจ วิญญาณ มนุษย์หรือจะเทียบเท่า… ไม่ติดแม้แต่ผงฝุ่น ดังนั้นการภาคภูมิใจในสิ่งที่พระเจ้าให้เป็นความมั่นคงในพระเจ้าผู้ทรงสร้าง และประหารเนื้อหนังที่ตั้งตนเป็นใหญ่ต่อสู้พระเจ้า … มีหรือ? ที่พระเจ้าจะทอดทิ้งคนที่รักพระองค์ เพราะด้วยพระสัญญาแล้วจะไม่ทรงทอดทิ้งผู้ที่รักพระองค์เป็นแน่ อีกทั้งพระลักษณะที่เป็นความรักที่แสนมั่นคงจึงไม่ทรงปล่อยให้เราต้องขาดสิ่งดีอันใด คำว่า “เล็กน้อย” หมายถึง เมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ไม่ได้หมายถึง เมื่อเทียบกับมนุษย์ด้วยกัน เพราะเราไม่ได้เล็กน้อยกว่าใครเลย 14/01/2014 11:38