Tag Archives: จ่ายราคาเพื่อพระคริสต์

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎จ่ายราคาเพื่อพระคริสต์‬

‎“ด้วยว่าพระองค์ทรงล้ำค่า เกินกว่าทุกสิ่งทั้งสิ้น*** ข้าแต่พระเจ้า… ในแต่ละวันคืนของข้าพระองค์และครัวเรือน ปรารถนา ; จะได้อยู่ในนิเวศน์อันแสนสุข ปรารถนา ; จะพักพิง นิ่งสงบ ในลำธารเย็นสบาย ปรารถนา ; จะนอนลงอย่างปลอดภัยในที่กำบังอันอบอุ่นและแสนสุข ปรารถนา ; จะได้เข้ามาในพื้นที่บริสุทธิ์ “อภิวิสุทธิ์สถาน” ปรารถนา ; จะยืนอยู่ เพื่อปรนนิบัติ องค์พระผู้เป็นเจ้า 1 วันในพระนิเวศน์ ดีกว่า 1,000 วันในที่ใดๆ ฉันใดก็ฉันนั้น เพียงได้เข้ามาจ่ายราคา และเทออก >> เพื่อจะได้รับสิ่งที่เงินตราซื้อไม่ได้ >> เพื่อจะได้พบสิ่งที่โลกไม่มีให้ >> เพื่อจะได้ร่วมสิ่งที่ใครก็หามาไม่ได้ >> เพื่อจะพบสมบัติอันล้ำค่า…*** คือได้อยู่ต่อพระพักตร์ แทบพระบาท องค์ผู้สูงสุด*** คือ… สันติสุขที่โลกไม่อาจให้ คือ… ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข เข้าแลก คือ… ความปลอดภัยจากสิ่งร้ายที่ไม่อาจรู้ คือ… ความมั่นคง แม้รอบกายต้องสั่นคลอน คือ… ป้อมปราการอันแข็งแกร่ง… Read More »