Tag Archives: จุดหมายปลายทาง

ธงชัยแห่งพระพร

อิสราเอลก้าวออกจากอียิปต์เพราะความหมดสิ้นหวังในชีวิตก็จริง แต่เขาก็รู้ว่าระหว่างทางเพื่อไปยังเป้าหมายคือคานาอันนั้น มีอะไรรอคอยระหว่างทางบ้าง การย้ายถิ่นฐาน การต้องต่อสู้กับอียิปต์เพื่อออกจากที่มั่นเดิม การยึดดินแดน การสู้รบและอื่นๆ รอคอยเขาอยู่เช่นกัน แต่หากไม่ข้ามทางเหล่านี้ไปก็จะถึงคานาอันไม่ได้เลย บางช่วงเวลาความไม่พร้อมและอิดออดของเรา ทำให้พระเจ้าจำต้องเลื่อนเวลาออกไปเพื่อขัดเกลาเราจนถึงเวลาที่สุกงอม ใจยอมจำนน ชีวิตยอมรับวิถีทาง แผนการณ์ น้ำพระทัยพระเจ้าและตัดสินใจก้าว แต่หากพวกเขาตัดสินใจแต่เฮือกแรกก็ใช้เวลาเพียง 11 วันแทน 40 ปี จุดเริ่มต้นในการก้าวของเราแต่ละคนคงแตกต่างกันออกไป และแน่นอนระหว่างทางการเดินไปสู่เป้าหมายของเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เป้าหมายยังคงรอคอยเราอยู่ตรงนั้น แต่ระยะทางที่เท่าเดิมอาจใช้เวลายาวนานหรือหดสั้นลงก็ตามแต่สิ่งที่ติดพันนัวเนียในชีวิตของเรานั่นเอง ที่ต้องถูกจัดการและลิดออก เพื่อเมื่อถึงจุดหมายแล้ว เราจะมีขนาดชีวิตที่สามารถรองรับได้อย่างเต็มศักยภาพ … ถึงกระนั้นก็ตามมีคนจำนวนมากได้ตายลงระหว่างทาง และมีคนจำนวนไม่น้อยที่หันหลังกลับ คนอีกจำนวนหนึ่งที่เลือกจะหยุดเดินและพึงพอใจกับจุดนี้มากกกว่า แต่มีคนจำนวนหนึ่งที่อุตส่าห์สู้ทน เรียนรู้และพยายาม จนเห็นพระคุณพระเจ้าท้ายที่สุดปลายทางของเขาก็ไม่เสียเปล่าเลยแม้แต่น้อย 050213

ทางผ่านหรือภาชนะ

พระเจ้าไม่ทรงจำกัด และด้วยพระลักษณะนี้เอง การทำงานของพระองค์ก็ไม่จำกัดด้วยเช่นกัน 1.    ทางผ่าน ◊ คือ เป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้เพื่อผ่านไปยังเป้าหมาย ซึ่งทางผ่านเป็นเพียงวิธีการหรือกระบวนการหนึ่งเท่านั้น อาจเป็นคน สภาพแวดล้อม หรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่พระองค์ทรงทำและทรงสามารถอย่างแน่นอน ◊ นั่นหมายความว่าทางผ่านไม่ใช่เป้าหมาย อย่าให้ตาหรือใจจดจ่อและด่วนสรุปผิดที่ผิดทาง หมายว่าทางผ่านคือเป้าหมาย เพราะมันอาจเบี่ยงเบนความสนใจและทำให้หยุดชะงักได้ ◊ ทางผ่านเป็นได้ทั้ง พระพรและอุปสรรค แต่ปลายทางคือพระพรอย่างแน่นอน พระเจ้าทรงสร้างเราได้ทั้งจากความสะดวกสบายและใช้อุปสรรคเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและหนักแน่นให้เราได้ด้วย ◊ ทั้งนี้เราต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า ทางผ่านเป็นเพียงอุปกรณ์หนึ่งที่พระเจ้าทรงทำขึ้นเพื่อให้เราก้าวต่อไป แต่บางคนอาจล้มลงและหยุดอยู่ที่ทางผ่านด้วยความยากเย็นแสนลำเค็ญ เพราะขาดการพึ่งพาพระคุณพระเจ้า จึงทำให้ไม่สามารถก้าวต่อไปได้ แท้ที่จริงทางผ่านจะไม่มีผลใดๆ ต่อชีวิตเราเลย มันไม่สามารถทำลายหรือทำร้ายเราได้ เพียงแค่เราต้องเดินผ่านมันออกไปจนถึงปลายทางให้ได้เท่านั้น ในทางตรงกันข้ามบางเวลาพระเจ้าก็ใช้ทางผ่านนี้เองในการให้เราก้าวไปสู่สิ่งซึ่งสมบูรณ์ แต่บางคนกลับพึงพอใจกับทางผ่านเสียมากกว่าและหยุดเดิน รับเพียงพระพรหยุมหยิมที่ทางผ่าน นั่นเพราะสายตาที่สั้น ขาดวิสัยทัศน์ที่มั่นคงต่อจุดหมายปลายทาง ◊ ไม่ว่าจะด้วยเหตุอันใดก็ตาม….ทางผ่านมีไว้เพียงแค่ให้เราผ่านมันไปให้ได้ จนถึงจุดหมายปลายทาง นั่นจึงเรียกว่า “สำเร็จ” และไม่ควรใช้เวลากับทางผ่านเนิ่นนานเกินไป เกินกว่าที่พระเจ้าให้เรา เพราะมันอาจทำให้เราทั้งบั่นทอนและพึงพอใจจนลืมตัว ละทิ้งจุดหมายได้อย่างง่ายดาย 1.1 ทางผ่านแง่บวก พระเจ้าอาจส่งใครบางคน หรือสถานการณ์บางอย่างเข้ามาเพื่อสนับสนุนเราให้ก้าวไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ผู้นำ ระบบการสร้างของ คจ.… Read More »