Tag Archives: คำอธิษฐานไม่ขอมีส่วนกับความอธรรม

คำอธิษฐาน‬ :: ‪ไม่ขอมีส่วนกับความอธรรม‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงบริสุทธิ์ชอบธรรม ทรงปราศจากไร้ซึ่งมลทินบาป ทรงใส สะอาด บริสุทธิ์ กว่าดวงอาทิตย์ ทรงบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ ทรงปรากฏแจ้งแก่ทุกสายตาได้ประจักษ์อย่างแจ่มชัด ข้าพระองค์และครัวเรือน…>> > ไม่ขอมีส่วนร่วมใดๆ กับความอธรรมทั้งสิ้น > ไม่ขอเปิดประตู แง้มความคิด ให้ความอธรรมเข้ามาใกล้ > ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับสิ่งชั่วร้ายแม้สักนิด > ไม่ขอมีส่วนร่วมกับสิ่งที่ขัดน้ำพระทัยพระบิดา > ไม่ขอเข้าร่วม ไม่เข้าข่าย ไม่เข้าใกล้ ความอธรรม > ไม่อนุญาติให้สิ่งอธรรม การอธรรม เข้าย่างกาย แม้สักนิด << จะขอยืนอยู่ฝ่ายพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ << จะขอรักษาใจ กาย วิญญาณจิต ให้บริสุทธิ์ ด้วยการชำระใหม่ << จะขอสงวนวิถีทาง ที่เท้าต้องย่างก้าว << จะขอยึดให้มั่น ถึงความบริสุทธิ์บนกางเขน << จะขอติดตามพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์และชอบธรรม << จะขอถ่อมใจลง รับการชำระใหม่ ทุกๆ วัน ข้าแต่พระเจ้า…… Read More »