Tag Archives: คำอธิษฐานวิงวอน

คำอธิษฐาน :: พระเจ้าเที่ยงแท้แต่นามเดียว

“ข้าแต่พระเจ้า… องค์บริสุทธิ์ ขอโปรดทรงชำระ ; จากการอธรรมที่รายล้อม ขอโปรดทรงสงวนไว้ ; ให้ห่างไกลจากอุบายโลก ขอโปรดทรงชำระ ; ให้พ้นมลทินบาป ขอโปรดทรงสงวนไว้ ; ที่แท่นบริสุทธิ์ แห่งพระสิริ ขอโปรดทรงชำระ ; จากกรรมเวร ที่ตกทอด ขอโปรดทรงสงวนไว้ ; ณ ที่นั่งแห่งพระพรและทุ่งหญ้าแดนสงบ โอ้… พระองค์ผู้ทรงนามว่า “บริสุทธิ์” ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่นามเดียว ทรงบริสุทธิ์ปราศจากมลทินบาป ทรงไร้ตำหนิ ข้อกังขา ทรงงดงาม ประเสริฐ และล้ำค่า ทรงเมตตา ช่วยกู้ ด้วยโลหิตบนกางเขน โอ้… มวลมนุษย์เอ๋ย!!! ตื่นเถิด ตื่นเสียที!!! กลับมาหาองค์เที่ยงแท้ ผ่านกางเขน!!! พระผู้ทรง ; ช่วยให้รอด และช่วยกู้ พระผู้ทรง ; ไถ่ และยกโทษด้วยความรัก พระผู้ทรง ; พิพากษา และมีสิทธิขาด พระผู้ทรง… Read More »

คำอธิษฐาน‬ : ความสุขอยู่ในพระเจ้า‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ในทุ่งหญ้าของพระเจ้าแสนสงบและสดชื่น… เสรีภาพ ความสุข ต่างล้นปรี่… ทั้งตื่นเต้น อยากจะใกล้ อยากจะเห็น สิ่งทรงทำ… วิ่งเล่นไปรอบทุ่งหญ้าของพระเจ้าอย่างเสรี… ทรงมองดู ทอดพระเนตร ด้วยเมตตารัก… ทรงประทานให้ด้วยขอบเขตของเสรี… ข้าแต่พระบิดา… … เป็นความสุขเต็มล้นออกมาจากภายใน … ใจล้นปรี่ ด้วยยินดี เมื่อได้อยู่กับพระองค์ … ความสุขล้น ออกทุกด้าน เพราะเต็มล้น … ความยินดี เบิกบาน ทำให้หยุดเต้นโลดไม่ได้ … ทรงเปิดตา เปิดหู เปิดใจ ด้วยการเปิดเผยน้ำพระทัย … ทุกๆ สิ่งล้วนตื่นตาตื่นใจ และล้ำลึก ความสุขแท้ >>> อยู่ในองค์พระเจ้า เป็นสุขที่ ; โลกไม่อาจมอบให้ได้ เป็นสุขที่ ; โลกไม่อาจเข้าใจได้ เป็นสุขที่ ; ไม่มีใครแย่งชิงไปจากเราได้ เป็นสุขที่ ; ไม่อาจแลกได้ด้วยเงินตราและสิ่งของ เป็นสุขที่ ;… Read More »

คำอธิษฐาน‬ : ฝูงแกะของพระเจ้า‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้เลี้ยงแสนดีเลิศ เสียงพระองค์เด่นชัดต่อฝูงแกะ… ทรงเฝ้าดู ; อุ้มชู แหล่งอาหาร ทรงเลี้ยงดู ; ให้อิ่มอ้วนพี ด้วยอาหารดี ทรงจัดเตรียม ; สิ่งดีๆ ไว้ให้พร้อมสรรพ ทรงประคอง ; รักษา ไม่ให้เจ็บ ทรงนำทาง ; ให้แกะที่สายตาสั้น ทรงปกป้อง ; จากฝูงหมาป่า ลอบทำร้าย ***ทรงเป็นผู้เลี้ยง ยอมวายพระชนม์เพื่อฝูงแกะ*** บัดนี้…ขอเป็นแกะที่ฟังเสียงพระผู้เลี้ยง ยอมทำตาม : เดินตาม ด้วยจดจ่อ ไม่ฟังเสียงผู้อื่น : แทนพระองค์ พระผู้เลี้ยง เพราะคุ้นเคย : เสียงชัดเจนของพระองค์ เอนตัวนอนลง : ในทุ่งหญ้าอันสมบูรณ์ที่ทรงจัดเตรียมให้ เดินตามติด : เพราะเสียงพระผู้เลี้ยงที่นำทาง ปลอดภัยอยู่ : ในทางการทรงนำ โอ้… พระองค์พระผู้เลี้ยง ทรงสำแดงความรักอันมั่นคง ทรงเมตตาด้วยพระคุณที่เปี่ยมล้น ทรงงดงามอย่างที่สุด นามว่า… Read More »

คำอธิษฐาน‬ : ‪ต่อพระเจ้าผู้ทอดพระเนตรอยู่‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงรักและหวงแหนบุตรพระองค์ ผู้ทรงทอดพระเนตรและแลเห็น ผู้ทรงล่วงรู้ทุกกาลเวลา และทุกสภาวะการณ์ ผู้ทรงไม่มีสิ่งใดปิดซ่อน และซ่อนเร้นจากพระเนตร (สายตา) ของพระเจ้า ผู้ทรงเฝ้าดูบุตรพระองค์ด้วยความทนุถนอม ผู้ทรงฟูมฟักผู้ที่รักพระองค์ด้วยสุดใจ ข้าแต่พระเจ้า… พระองค์เจ้าข้า… ทรงมองเห็น ; แม้คนเล็กน้อยและต่ำต้อย ทรงเฝ้ามอง ; แม้คนยากจนและกำพร้า ทรงมองดู ; แม้คนอยู่ที่หลืบและห่างไกล เหตุฉะนั้นทรงเห็นทุกรายละเอียดบนผืนโลก ทรงรับรู้ : ทุกความต้องการและจำเป็น ตั้งแต่ก่อนเราร้องทูล ทรงชันสูตร : และค้นพบทุกรากเหตุทั้งมวล ทรงเป็นพระเจ้า : ที่ได้ยินและมองเห็น ไม่ทรงปิดพระเนตร(ตา) : ซ่อนพระกรรณ(หู) หดพระหัตถ์(มือ) เป็นแน่แท้ ไม่ทรงเมินเฉย : ต่อบุตรของพระองค์ ทรงรักดั่งแก้วตาและดวงใจ… ทรงหวงแหน ถนอม ดั่งสุดที่รัก… ไม่มีสิ่งใดปิดซ่อน : จากพระเจ้าผู้ทรงธรรมได้เลยสักสิ่งเดียว ไม่มีกำแพงใดขวางกั้น : พระคุณของพระเจ้าให้หยุดยั้งได้ ไม่มีเหตุอันใด ทำให้รัก : ของพระองค์จืดจางลง… Read More »

คำอธิษฐาน : ขอพักสงบ และรับกำลัง

“♥ ข้าแต่พระเจ้า… ♥ ข้าพระองค์เข้ามาปรารถนาจะใกล้มากยิ่งๆ ขึ้น ♥ ทรงเป็นแหล่งแห่งกำลัง… ขอโปรดประทานเรี่ยวแรงใหม่ ทุกๆ เช้า ♥ ทรงเป็นแหล่งความสมบูรณ์… ขอโปรดให้เต็มอิ่มในรักพระองค์ ♥ ทรงเป็นแหล่งแห่งความชื่นบาน… ขอโปรดประทานความสงบสุขในทุกสภาวะการณ์ ♥ ทรงเป็นแหล่งแห่งกำบังอันแข็งแกร่ง… ขอโปรดให้ปกคลุมด้วยพระสิริของพระองค์ ♥ ทรงเป็นแหล่งที่ลี้ภัย… ขอโปรดประทานความปลอดภัยใต้ร่มปีกพระคุณ ♥ ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิต… ขอโปรดประทานให้วิถีเท้าอยู่ในมรรคาของพระองค์ ♣ ข้าแต่พระเจ้า… ♣ ข้าพระองค์ปรารถนาจะพักพิงในพระองค์ ♣ ขอแช่กาย… เพื่อรื้อฟื้นกำลังใหม่ขึ้นดั่งปีกนกอินทรีย์ ♣ ขอพักใจ… ให้สงบ เพื่อวางภาระหนัก ความวิตก ความกังวล ตามธรรมดาโลกต่อพระองค์ ♣ ขอดื่มด่ำ… วิญญาณจิต เพื่อจะโบกโบยบินไปต่อให้สูงขึ้น ♠ พระองค์เจ้าข้า… ♠ เพราะทุกๆ เช้า มีตะวันขึ้นฉันใด ♠ ขอความโปรดปรานและพระคุณมาถึงข้าพระองค์และครัวเรือนฉันนั้น ♠ ให้ทุกๆ เช้าวันใหม่รับกำลังเรี่ยวแรงจากพระองค์ ♠… Read More »