Tag Archives: คำอธิษฐานละทิ้งความเป็นเด็ก

คำอธิษฐาน :: ละทิ้งความเป็นเด็ก

“ข้าแต่พระเจ้า… วันคืนที่เคลื่อนผ่าน ทำให้หันหลังมอง เพื่อนับพระพร พระพรหลั่งไหลมา และติดตามทุกเช้าค่ำ ด้วยพระคุณ พระคุณซ้อนพระคุณของพระเจ้า เคียงข้างเสมอมา จวบจนวันนี้ วันนี้เป็นอีกวาระที่กำลังเคลื่อนผ่านเข้ามา เข้ามาสู่การเติบโต เป็นผู้ใหญ่ จากวันวาน เมื่อวันวานเป็นอย่างเด็ก คิดแบบเด็ก ทำแบบเด็ก เด็กน้อยในวันวาน ถูกสร้างใหม่จนเติบใหญ่ ทีละน้อย ทีละน้อย ค่อยสะสมจนกลายเป็นประสบการณ์เฉพาะตัว เฉพาะตัวอย่างเจาะจง ผ่านกระบวนการสร้างสู่น้ำพระทัยพระบิดา พระบิดาผู้ทรง รักและเมตตา ทรงแต่งตั้งการดีไว้ เพื่อเราทั้งหลาย โอ้… จากวันวาน สู่วันนี้… จากเด็กน้อย สู่การเติบโต… จากคนปลาย กลับกลายเป็นคนต้น… จากต่ำต้อย สู่ที่นั่งอันสง่า… จากคนอ่อนแอ เป็นคนเข้มแข็ง… จากความไม่รู้ สู่ความล้ำลึก… ล้วนมาจากพระคุณพระเมตตาที่มาถึงอย่างเจาะจง ข้าแต่พระเจ้า…บัดนี้ ขอถ่อมลง เรียนรู้จากพระองค์ ขอโปรดทรงทำให้เมล็ดพันธุ์ แตกกิ่งก้าน และออกผล ขอโปรดทรงสร้างให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ขอโปรดทรงให้สามารถรับได้ทั้งอ่อนแข็ง ขอโปรดทรงสร้างรากฐานให้มั่นคงบนศิลาของพระคริสต์ ขอโปรดทรงบรรจงแต่งให้งดงามดั่งเจ้าสาวที่พรักพร้อม ขอโปรดทรงให้วิถีทางชันสูงขึ้นทางเดียว ขอโปรดทรงขยายขอบเขตหลักหมุดเต้นท์ (ความสามารถ… Read More »