Tag Archives: คำอธิษฐานร้องทูล

คำอธิษฐาน : ‎เชื่อมั่นในการทรงนำและทรงรับรอง‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงนำ เมื่อทรงนำย่างเท้า >> จะทรงประคองเท้าไม่ให้กระแทกหิน… เมื่อทรงนำทาง >> จะทรงจัดเตรียมสิ่งดีๆ ไว้ในทางเบื้องหน้า… เมื่อทรงนำ >> จะทรงเจิมด้วยสิทธิอำนาจใส่ให้ในมือ… เมื่อทรงนำ >> จะทรงรับรองทุกย่างก้าวที่เชื่อฟัง… เมื่อทรงนำ >> จะทรงตามพระสัญญาให้เป็นจริง… ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงขยายใจ ; กล้าหาญและเข้มแข็ง ขอทรงเสริมแรง ; ให้แข็งแกร่ง ขอทรงเจิมสติปัญญา ; ความล้ำลึก ให้เข้าใจ ขอทรงเพิ่มเติมส่วนที่ขาด ; ให้เติมเต็ม ขอทรงเมตตาสำแดง ; ทางต้องเดิน ขอทรงประคองย่างเท้า ; ให้ปลอดภัย ขอทรงยื่นพระหัตถ์ช่วยกู้ ; ยามพลาดพลั้ง ตกใจกลัว ขอทรงเปลี่ยนใจใหม่ ; ให้มั่นคงในพระคริสต์ ขอทรงโอบกอด อุ้มชู ; ท่ามกลางภัยอันตราย ขอทรงปราบศัตรู ; ให้อยู่ใต้พระบาท ขอทรงสำแดงพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ ; ด้วยหมายสำคัญอัศจรรย์… Read More »