Tag Archives: คำอธิษฐานพักพิงในพระเจ้า

คำอธิษฐาน‬ :: ‪พักพิงในพระเจ้า‬

“ข้าแต่พระเจ้า… เพราะรู้แน่ว่าทรงประทับเคียงข้างอยู่ทุกวันคืน แม้ในยามรุ่งอรุณ หรือค่ำคืน แม้ในยามสว่างจ้า หรือมืดมิด แม้ในที่ๆ คุ้นเคย หรือไม่รู้จัก เพราะรู้แน่ว่าทรงประทับเคียงข้าง ไม่เคยห่าง ถึงเวลา พักพิงในพระเจ้า มีวาระ รื้อฟื้น คืนกำลัง มีเวลาพักสงบ อยู่นิ่งๆ มีบางห้วงเวลา ต้องแยกตัว เพื่อสิ่งใหม่ ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงประทานกำลังใหม่ ที่ไกลกว่าเดิม ขอเรี่ยวแรงใหม่ พุ่งทยาน อย่างรวดเร็ว ขอปัญญาใหม่ สำแดงความล้ำลึก ขอเพิ่มเติม สะสม คลังปัญญา ดั่งฤดูกาลฝักไข่ ขออัดแน่นพื้นฐานประสบการณ์ตรงในพระคริสต์ ขอความลึกซึ้งในพระคำ ถ้อยคำตรัส ขอทรงซ่อนไว้ในปราการ การปกคลุมด้วยพระสิริ แน่ทีเดียว!!!… ที่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ ทรงเคียงข้าง ในทุกวันเวลา แม้วันคืน เคลื่อนผ่านสิ่งใดๆ ทั้งดี ร้าย ทรงควบคุมทุกสิ่งไว้ในพระกร ความยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ นำให้วางไว้แทบพระบาทพระบิดา… ด้วยเชื่อ วางใจ และหวังใจ โอ้… มนุษย์เอ๋ย!!! เข้ามาเถิด… Read More »