Tag Archives: คำอธิษฐานขอโน้มตัวไปข้างหน้า

คำอธิษฐาน :: โน้มตัวไปข้างหน้า

“สาธุการแด่พระเจ้า… ขอบพระคุณพระองค์ ; สำหรับการดี นานัปการที่เข้ามา ขอบพระคุณ ; แม้ในความอ่อนแอ ก็สามารถผ่านสิ่งแย่ๆ ได้ด้วยฤทธาการช่วยกู้ ขอบพระคุณ ; ที่พระองค์ไม่เคยหดพระหัตถ์ต่อผู้ร้องทูล ขอบพระคุณ ; พระสัญญายังคงเป็นจริงนิรันดร ทุกกาลเวลา พระเกียรติทั้งสิ้นนั้นสมควรมอบแด่พระองค์แต่นามเดียว ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงตั้งต้นการดี บัดนี้ … ขอโน้มตัวสู่ทางข้างหน้า บัดนี้ … ขอวางสิ่งที่ผ่านมาแทบพระบาท บัดนี้ … ขอลุกขึ้น ยืนตระหง่านต่อหน้าพระพักตร์ บัดนี้ … ขอวิ่งไปสู่ความบริสุทธิ์ที่ทรงเรียก บัดนี้ … ขอก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง รั้งเท้าไว้ บัดนี้ … ขอมุ่งหน้าสู่การเติบโตในพระคริสต์ บัดนี้ … ขอชูมือขึ้นสูง สรรเสริญนาม “เยซู” บัดนี้ … ขอประกาศว่า “พร้อมแล้ว” เพื่อก้าวสู่ที่สูงขึ้น พระองค์เจ้าข้า… พระพรของวันวาน << ยังตราตรึงในดวงใจ ความหวานชื่นที่ได้รับ… Read More »