Tag Archives: คำอธิษฐานขอพิสูจน์การงาน

คำอธิษฐาน :: ขอทรงพิสูจน์การงาน

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงพิสูจน์การงานของแต่ละคน ขอทรงชันสูตร พิสูจน์สิ่งที่ทำ ขอทรงชำระ ให้ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงสอนทางที่ควร ในน้ำพระทัยของพระเจ้า ขอทรงช่วยให้สิ่งที่อยู่ในมือ เพื่อสรรเสริญนามพระคริสต์ โอ้… พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เป็นเพียงแค่มนุษย์ผงคลีเล็กๆ แต่ทรงใส่ลมปราณ และตั้งไว้เป็นบุตร และธิดาของพระองค์ ร่วมบัลลังค์แห่งพระสิริ ประกาศนามพระคริสต์ ทรงให้เกียรติ เรียกใช้ ปรนนิบัติ พระบิดา ทรงหยิบยื่นโอกาส ใส่ตะลันต์ไว้ในมือ ทรงให้มีส่วนในศักดิ์ศรีอันนิรันดร์ ทรงกำหนด ทรงเรียกอย่างเจาะจง เข้าสู่แผนการณ์พระบิดา ทรงทำให้ทุกสิ่งที่หว่านลง เติบโตอย่างเกิดผล ขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์แต่นามเดียว ด้วยว่า “ทรงสมควร” ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงพิสูจน์ ; การงานที่มอบไว้ในมือ ขอทรงชันสูตร ; ใจภายใน ให้ถูกต้อง ขอทรงตรวจสอบ ; ความสัตย์ซื่อ ดั่งนายตรวจสอบบ่าว ขอทรงพูนบำเหน็จ ; มอบรางวัล เป็นพระพรหลั่งไหลมา ขอทรงรื้อค้น ; สิ่งที่ผิด ให้กลับใจก่อนจะสาย ขอทรงสแกน ;… Read More »