Tag Archives: คำอธิษฐานของคริสเตียน

คำอธิษฐาน‬ :: ‪รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิด‬

“โอ้….ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย จงรักพระเจ้าของเจ้า ด้วยสุดจิต สุดใจ สุดกำลังและความคิด จงอย่าปันใจให้สิ่งใด จงอย่าแบ่งใจให้ใครอื่น จงอย่าให้ใจกับสิ่งแค่ชั่วคราว จงอย่าหันใจหนีไปจากพระบัญญัติ จงอย่ามอบใจให้พระอื่น รูปเคารพ ข้าแต่พระเจ้า… พระองค์ผู้ทรง ; เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่นามเดียว พระองค์ผู้ทรง ; ดำรงอยู่นิรันดร พระองค์ผู้ทรง ; สำแดงรักอันแสนมั่นคง พระองค์ผู้ทรง ; สำรวจและชันสูตรจิตใจ วิญญาณ ภายใน พระองค์ผู้ทรง ; สัพพัญญู พระองค์ผู้ทรง ; สำแดงพระเมตตา พระคุณ ไม่ขาดสาย พระองค์ผู้ทรง ; เคียงข้างทุกเวลา พระองค์ผู้ทรง ; อยู่สูงเหนือความเข้าใจ (อันจำกัดของมนุษย์) พระองค์ผู้ทรง ; รักษาทุกพระสัญญา พระองค์ผู้ทรง ; เป็นพระผู้เลี้ยงแสนดีเลิศ พระองค์ผู้ทรง ; ล้อมรอบบุตรพระองค์ด้วยพระสิริ พระองค์ผู้ทรง ; ให้โอกาสกลับใจใหม่ทุกเวลา พระองค์ผู้ ;… Read More »

คำอธิษฐาน‬ : ขอทรงปกป้อง‬

‎“ข้าแต่พระเจ้า… ขอทรงส่งทูตสวรรค์ ; รอบล้อมทั้งหน้าหลัง ขอทรงปกป้องด้วยพระสิริ ; ให้ห่างจากภัยร้าย ขอทรงเป็นเกราะป้องกัน ; ภัยทั้งปวง ขอทรงรักษา ; ชีวิตและทรัพย์สิน คนที่รัก ขอทรงจัดเตรียมสิ่งดีๆ ; ไว้เพื่อข้าพระองค์และครัวเรือน ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ ; จากความมืดที่คืบคลาน ขอทรงยื่นพระกร ; ช้อนรับไว้ ให้ปลอดภัย ขอทรงสร้างแนวป้องกัน ; ไว้ให้แข็งแกร่ง โอ้… บัดนี้ จงเชื่อมั่น!!! ในพระคุณของพระเจ้า จงวางใจ!!! ในความรักอันมั่นคงของพระบิดา จงเชื่อ!!! ในพระลักษณะทรงสัจจริง จงรู้เถิดว่า!!!… เป็นบุตรา บุตรี ที่รักและหวงแหนของพระเจ้า …แม้หลายสิ่งต้องเป็นไป และเกิดขึ้น …แต่ขอทรงช่วยให้ผ่านพ้นได้อย่างดี …แค่ให้มีการทรงนำ และรับรอง ก็มั่นใจ …หากยังอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า ก็ไม่หวั่น โอ้… บรรดาผู้เชื่อเอ๋ย จงเข้ามาหลบภัยในพระเจ้า จงเข้ามาลี้ภัยในพระองค์ จงซ่อนตัวอยู่ในร่มปีกแห่งพระคุณ จงพักพิงในอ้อมกอดแสนอบอุ่น จงสงบอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ จงนอนลงอย่างปลอดภัย… Read More »

คำอธิษฐาน : รอคอยพระเจ้า

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงดำรงอยู่เหนือกาลเวลา ทรงควบคุมทั้งสิ้น ; ด้วยพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ ทรงมีแผนการณ์ ; อันสมบูรณ์อย่างล้ำลึก ทรงกำหนด ; ให้วันคืนเคลื่อนผ่านไป ทรงเฝ้ามอง ; บุตรพระองค์ทุกวิถี แม้ยามสงบ : ทรงอยู่ด้วยไม่ห่างไกล แม้ยามคลื่นซัด : ทรงเป็นโล่ห์กำบังให้ แม้ยามอึกทึก : ทรงเป็นที่พักให้หลบภัย แม้ยามสงคราม : ทรงเป็นผู้นำทัพ เพื่อมีชัย แม้ยามพัก : ทรงให้หลับอย่างสบาย แม้ยามเงียบงัน : ไม่ว่างเปล่า เพราะทรงอยู่ในชีวิต ข้าแต่พระเจ้า… ทุกวาระ ~ จำเป็นต้องเคลื่อนผ่าน ทุกสิ่ง ~ จำเป็นต้องบรรจบ ทุกอย่าง ~ จำเป็นต้องเกิดขึ้น จะรอคอย… พระเจ้าทรงลุกขึ้น จะเฝ้าคอย… วันเวลาใหม่เคลื่อนเข้ามา จะนับวัน… เพื่อสงบต่อพระพักตร์ จะเฝ้ารอ… องค์พระเจ้าเสด็จมา จะรอคอย… พระองค์ผู้ทรงเคลื่อน จะเฝ้าคอย…… Read More »

‪คำอธิษฐาน : ขอขยายความเชื่อ‬

“Ω ข้าแต่พระเจ้า… ‪‎ผู้ทรงเป็นอัลฟ่าและโอเมก้า‬ Ω ข้าแต่พระเจ้า… ‪‎ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย‬ Ω ข้าแต่พระเจ้า… ‪ผู้ทรงจะเสด็จมาครั้งที่‬ 2 ขอโปรดทรงเพิ่มเติม >> ‪‎ความเชื่อ‬ ให้มากขึ้น ให้หนักแน่น และมั่นคง ขอโปรดทรงขยายใจ >> ความเชื่อ ให้กว้างขึ้น ลึกขึ้น กว่าที่มี ขอโปรดปลุก >> ความเชื่อ ให้ตื่นตัว รอคอยพระคริสต์ เจ้าบ่าวผู้งดงาม ขอทรงสร้าง >> ความเชื่อ บนศิลามั่นคง แม้ลมพายุมาก็ยังตั้งมั่นคงอยู่ได้ ขอความเชื่อ ; สร้างทางให้แข็งแกร่งและมั่นคง ขอความเชื่อ ; ทลายความกลัว ความหวดหวั่น ความวิตก ขอความเชื่อ ; ทำหัวใจพองโต ด้วยความหวังใจในการรอคอยต้อนรับการเสด็จมาของพระองค์ ขอความเชื่อ ; หยั่งรากลึกลงในมิติฝ่ายวิญญาณ ขอความเชื่อ ; นำพระสัญญาและอัศจรรย์มาในบ้านเรือน ขอความเชื่อ ; ทำให้เป็นที่ชอบพระทัยพระบิดา ขอความเชื่อ ; เติบโตขึ้นในแต่ละวาระ-เวลา ขอความเชื่อ… Read More »