Tag Archives: ความสุขแท้

คำอธิษฐาน :: ความสุขแท้ในพระคริสต์

“ข้าแต่พระเจ้า… เพราะความสุขแท้ >> ; คือ การได้ยืนอยู่ในนิเวศน์ของพระเจ้า ; คือ การได้เข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร์ ; คือ การได้ปรนนิบัติ อยู่แทบพระบาท ; คือ การได้ร่วมอิ่มหนำ ในพระบุตร ; คือ การได้เดินอยู่ในมรรคาของพระคริสต์ ; คือ การได้ทำตามน้ำพระทัยพระบิดา ; คือ การได้ร่วมงานกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ; คือ การได้นอนลง ในทุ่งหญ้า แดนสงบ ; คือ การได้คร่ำครวญ ถึงพระคำ พระสัญญา ; คือ การได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้า ; คือ การได้รับการสวมทับด้วยพระสิริเรืองรอง ; คือ การได้มีความสัมพันธ์สนิท แนบชิด ทุกเวลานาทีกับพระเจ้า ; คือ การมอบสิทธิให้พระองค์ทรงแทรกแซงได้ทุกเมื่อ ; คือ การนับพระพร เทลงมาทุกๆ ทาง… Read More »

กลลวงแห่งการอยากมีอยากได้

พระเจ้ามักสำแดงหนทางข้างหน้าและบั้นปลายในชีวิตให้เราเห็นในส่วนตัวของเราเอง เพื่อจะก้าวไปกับพระองค์แบบก้าวต่อก้าวและก้าวไปจนถึงจุดหมายเส้นชัยของเราที่พระเจ้าเรียกเราอย่างเจาะจงได้เป็นอย่างดี แต่มารซาตานมักหยอดกลลวงในการล่อหลอกให้เราอยากมี อยากเป็น อยากได้อยู่ร่ำไป มันไม่เคยกล่าวถึงบั้นปลายชีวิตของเราได้เลยเพราะมันเองก็ยังเอาตัวไม่รอดในบั้นปลายของมัน แต่มันสร้างเหตุผลและข้ออ้างในปัจจุบันและอดีตทำให้มนุษย์และผู้เชื่อหลงคิดและเห็นพ้องไปกับมัน ผลของการหลงไปคือ การเปรียบเทียบและเบนทิศทางในการเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องของเราออกนอกเส้นทาง  แต่นั่นแหละบางครั้งมารก็รู้ background ของเราไม่น้อยไปกว่าตัวเราเองแถมบางครั้งมันรู้ดีด้วยซ้ำ บางครามันไม่ได้ทำให้เราหลงเสียทีเดียวเพราะมันก็มีข้อเสนอในการดึงเวลาให้เชื่องช้าลงหรือชลอการตอบสนองพระเจ้าของเราก็เพียงพอ เพราะหากเราคลาดเคลื่อนจากเวลาของพระเจ้าแค่นี้เราก็คลาดจากเป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แทนจะได้100 ก็รับได้แค่60 หรือ 30 ในทำนองนี้ เหตุใดที่มารหลอกล่อเราได้หรือ?? ตั้งแต่ในสวนเอเดน เอวาได้มอบสิทธิแห่งความพึงพอใจและภาคภูมิใจในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้แก่เขากับมารซาตาน เขาสามารถครอบครองทุกสิ่งได้ยกเว้นเพียงต้นไม้ต้นเดียวเท่านั้นที่หมดสิทธิ นั่นคือ เขาไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เขาไม่มีสิทธิได้เลย ทั้งที่อาณาเขตการครอบครองของเขากว้างใหญ่ไพศาล แต่สิ่งเพียงเล็กน้อยนั้นได้เกิดขึ้นตำตาในบริเวณการครอบครองของเขา  เขาละเมิดสิทธินั้นด้วยการคิดและหลงลืมตัวไปว่าตัวเองเป็นเจ้าของและมีสิทธิทุกสิ่ง โดยละทิ้งพระองค์ผู้มอบสรรพสิ่งให้กับเขาโดยสิ้นเชิง ท้ายที่สุดเขาก็แสดงความอยากภายในของตัวเองด้วยการแย่งเอาต้นไม้นั้นเข้ามาไว้ในการครอบครองของตนเอง…. แต่ อะไรก็ตามที่พระเจ้าไม่ได้ให้กับเรา…. มันก็ยังคงไม่ใช่ของเราอยู่นั่นเอง แม้เขากินผลไม้นั้นได้ก็จริงแต่สุดท้ายเขากลับเสียสิทธิแห่งการครอบครองสรรพสิ่งในเอเดน มารซาตานมักทำให้เรารู้สึกอยากได้ อยากมี อยากเป็น ในสิ่งที่เราไม่มี ไม่ได้ ไม่เป็นเสมอ ท่ามกลางความจริงที่เราเองก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าสิ่งที่เรามี สิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เราได้นั้นไม่น้อยหน้าไปกว่าใคร เป็นความภาคภูมิที่เราสามารถอวดได้ว่าเหมาะสมกับเราเป็นที่สุด…. แต่ทว่ามันกลับไม่สามารถหยุดยั้งความต้องการภายในได้ หากไม่เรียนรู้ที่จะควบคุม เพราะไม่ว่าอย่างไรมารก็ยังคงทำงานของมันอยู่ร่ำไปและไม่หยุดยั้งที่จะล่อหลอกมนุษย์อันเป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่เราต่างหากต้องควบคุมความคิดและจิตใจให้มั่นคงและแน่วแน่ว่าพระเจ้าไม่เคยผิดพลาด พระองค์ย่อมนำสิ่งที่เรียกว่า “ดีที่สุดสำหรับเรา เหมาะที่สุดเพื่อเรา”  ไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับคนอื่นและมันจะเป็นของเราได้ด้วยเช่นกัน โลกปัจจุบันการขายของ  ขายบนความขาดในสิ่งที่คนไม่มี จึงขายได้ดี… Read More »